OM7DX – SK

Vo veku 82 rokov dňa 25. januára 2023 nás opustil známy slovenský rádioamatér Štefan Melcer, OM7DX (ex OK3CGP) z Bánoviec nad Bebravou, člen OTC SARA č. 243. Celý život pracoval v Slovenskej plavbe dunajskej vo funkcii lodného kapitána. Z československých lodí na Dunaji sme ho mohli počuť aj ako OK3CGP/mm. Do posledných chvíľ života bol aktívny na KV pásmach, kde dosahoval výborné výsledky, v posledných rokoch hlavne na FT8 a FT4. Pracoval so všetkými 340 zemami DXCC. Pamätáme si ho z rôznych expedícií v súťažiach Hrady a zámky, QTH lokátory,…

Čítať viac

OM7YA – SK

Dňa 6. novembra 2022 vo veku 78 rokov ukončil svoju životnú púť náš kamarát rádioamatér Borislav Zelienka, OM7YA z Kremnice, člen OTC SARA č. 12. Boris získal povolenie pre rádioamatérske vysielanie v r. 1968, členom OTC sa stal v r. 1995. Bol členom kolektívu OK3KIM, pracovne pôsobil ako majster odborného výcviku v Strojárňach Hliník nad Hronom. Ako rádioamatér sa venoval stavbe KV QRP zariadení, zúčastňoval sa mnohých kontestov a často navštevoval rádioamatérske stretnutia. Boris, odpočívaj v pokoji. Silvia, OM7AXL

Čítať viac

OM1ADM – SK

Vo veku 81 rokov zomrel náš dobrý priateľ Marian Ďuriač, OM1ADM z Bratislavy, člen OTC SARA č. 400. Česť jeho pamiatke! Dňa 11.5.2022 v skorých ranných hodinách naposledy vydýchol jeden z posledných telegrafných zanietencov Marian Ďuriač, OM1ADM. Patril k rádioamatérom, ktorí boli až neskutočne oddaní CW prevádzke. Do poslednej chvíle, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval, preferoval len CW prevádzku. S rádioamatérčením začal v neskoršom veku, ale o to s väčším nasadením. Precíznou prácou si sám zvaril priehradový stožiar, na ktorý umiestnil smerovku, aby ho bolo počuť pekne ďaleko, nakoľko…

Čítať viac