OM7SR – SK

Dňa 27. marca 2024 nás vo veku 83 rokov opustil dobrý priateľ, rádioamatér Milan Cigler, OM7SR z Banskej Bystrice, člen OTC SARA č. 349.  Venoval sa hlavne práci na KV a často sa zúčastňoval rôznych pretekov prevádzkou CW. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Posledná rozlúčka sa uskutoční 2.4.2024 o 14:00 hod v obradnej sieni krematória v Banskej Bystrici – Kremničke. Jozef, OM3MV

Čítať viac

OM7AD – SK

Dňa 13. marca 2024 nás vo veku 74 rokov opustil náš priateľ Ing. Ľubomír Šimko, OM7AD  z Prestavĺk, člen OTC SARA č. 386. Bol vedúcim operátorom klubovej stanice OM3RAL. Ľubo ako šikovný konštruktér a operátor bol aktívny na pásmach KV, aj VKV. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí a VKV pretekov s klubovou stanicou. Rozlúčka so zomrelým bude 16.3.2024 o 11:00 hod v Žiari nad Hronom. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Česť jeho pamiatke! Miro, OM7SM

Čítať viac

OM3CHO – SK

So zármutkom vám chcem oznámiť, že po dlhej chorobe zomrel dňa 16.1.2024 vo veku 83 rokov náš priateľ, rádioamatér telom i dušou, Jozef Ondruš, OM3CHO z Nitry, člen OTC SARA č. 348. Rádioamatérskej činnosti sa venoval od čias vojenskej základnej služby a bol aktívny najmä telegrafnou prevádzkou na krátkych vlnách. V poslednom období sa každodenne zúčastňoval v krúžku na 3,756 MHz. Bol silne rodinne založený a medzi rádioamatérmi obľúbený. Ako veľmi zručný majster vždy rád ochotne pomohol pri rôznych strojárskych prácach na sústruhu, alebo so zváračkou. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych…

Čítať viac

OM3AI – SK

Vo veku 75 rokov dňa 10. decembra 2023 nás opustil známy slovenský rádioamatér, dobrý priateľ, vynikajúci telegrafista a konštruktér Igor Andel, OM3AI zo Starej Turej, člen OTC SARA č. 37. Igor bol aktívny hlavne na frekvencii 3,756 MHz. Spolu s Jozefom, OM3QQ už dávnejšie vybrali túto frekvenciu pre ranné krúžky. Počas noci táto frekvencia býva rušená profesionálnou stanicou z Ruska (kvapkajúca voda), ale cez deň už tam rušiaca stanica nevysiela. A ešte k tomu, Igor používal ICOM IC- 756 (3,756 MHz). Česť jeho pamiatke! Eugen, OK1ZCF

Čítať viac

OM5VS – SK

Dňa 5. decembra 2023 nás vo veku 71 rokov navždy opustil náš kamarát – rádioamatér Vladimír Šimonek, OM5VS z Luly pri Vrábľoch po dlhotrvajúcej chorobe. Vlado bol zo starej školy rádioamatérov, preferoval telegrafnú prevádzku pri získavaní diplomov aj v contestoch, v čom sa mu darilo. Bol členom bývalého vrábeľského rádioklubu OK3RMW, rád sa zapájal do klubových akcií, rád chodieval na rádioamatérske stretnutia. Bol členom OTC SARA č. 403. Rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v Lule. Česť jeho pamiatke! Karol, OM5KP

Čítať viac

Spomienkové stránky na rádioamatérov

Ako podstránka národného adresára slovenských rádioamatérov, OM CallBooku, je budovaná stránka spomienok na zosnulých priateľov – rádioamatérov. Na spomienkové stránky je možný prístup zo stránky www.omradio.sk, tlačidlom „Silent Keys“. Záznamy sú čerpané zo stránok hamradio.sk a otc.cq.sk od roku 2015 vrátane. Ak bola pri ozname o úmrtí aj fotografia, sú tam záznamy aj z predchádzajúcich rokov. Pri mnohých záznamoch o úmrtí chýba fotografia. Namiesto nej je obrázok s prosbou o zaslanie fotky zosnulého priateľa a emailová adresa, kam ju poslať. Najlepšia je sólo fotografia, ale môže byť aj malá skupinka. Treba pritom označiť osobu, napríklad druhý zľava…

Čítať viac

OM6WA – SK

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20.7.2023 nás vo veku 71 rokov opustil Miloš Chovanec, OM6WA, ex OK3CVE z Nesluše, člen OTC SARA č. 380. S rádioamatérskym koníčkom začínal v kolektívnej stanici OK3KSQ v Kysuckom Novom Meste. Neskôr bol vedúcim operátorom kolektívnej stanice OK3RUN v Nesluši. Okrem práce na rádiostanici sa venoval aj rádiovému orientačnému behu, kde pôsobil ako rozhodca. Pracoval dlhé roky v štátnej správe, bol dobrý muzikant a kamarát rádioamatér. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Posledná rozlúčka bude v utorok 25.7.2023 o 15,00 hod. v…

Čítať viac

OM3PV – SK

Dňa 5. júna 2023 zomrel vo veku 76 rokov Peter Viceník, OM3PV z Trnavy, člen OTC SARA č. 192. Peter zasvätil celý svoj život rádioamatérskemu koníčku. Svoju prvú SWL značku OK3-25284 získal v roku 1962 a už v roku 1964 získal značku OL8AAZ. V roku 1969 začal vysielať pod značkou OK3TBY, ktorú v roku 1988 vymenil za OK3PV a v roku 1993 za OM3PV. Peter sa venoval prevažne práci na VKV. Úspechy ale dosahoval i na KV, napr. na 5 MHz. V pásme 70 MHz dosiahol 40 zemí DXCC a…

Čítať viac