OM3IAG – SK

  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 12.12.2021 vo veku nedožitých 75 rokov navždy opustil dobrý priateľ a kolega, Ing. Pavel Soušek, OM3IAG zo Žiliny, člen OTC SARA č. 115.  Posledná rozlúčka so zosnulým bude 16.12.2021 o 09:00 hod. v Dome smútku na starom cintoríne v Žiline. Česť jeho pamiatke! Dušan, ex OM3TEI

Čítať viac

OM3FQ – SK

Vo veku 88 rokov, dňa 8.11.2021 vo večerných hodinách, zomrel náš dobrý priateľ Dušan Švec, OM3FQ z Turčianskych Teplíc, člen OTC SARA č. 254. Dušan získal licenciu OK3FQ v októbri 1956. Zaujímal sa o rádiotelegrafiu a SWL. Po roku 1990 zmenil volaciu značku na OM6DS a bol aktívny na všetkých KV pásmach. Pri špeciálnej príležitosti, 50. výročia jeho prvej licencie, od 16. januára 2006 začal používať volaciu značku OM3FQ. Pracoval hlavne prevádzkou CW, SSB, RTTY, PSK a príležitostne na SSTV a FT8. Používal PA s elektrónkou GU43 s výkonom asi 1 kW. Často sa zapájal do debát v…

Čítať viac

Spomienkové stránky na rádioamatérov

Ako podstránka národného adresára slovenských rádioamatérov, OM CallBooku, je budovaná stránka spomienok na zosnulých priateľov – rádioamatérov. Na spomienkové stránky je možný prístup zo stránky www.omradio.sk, tlačidlom „Silent Keys“. Záznamy sú čerpané zo stránok hamradio.sk a otc.cq.sk od roku 2015 vrátane. Ak bola pri ozname o úmrtí aj fotografia, sú tam záznamy aj z predchádzajúcich rokov. Pri mnohých záznamoch o úmrtí chýba fotografia. Namiesto nej je obrázok s prosbou o zaslanie fotky zosnulého priateľa a emailová adresa, kam ju poslať. Najlepšia je sólo fotografia, ale môže byť aj malá skupinka. Treba pritom označiť osobu, napríklad druhý zľava…

Čítať viac

OM3LS – SK

Dostal som ďalšiu smutnú správu, že dnes 31.8.2021 ráno, vo veku 80 rokov, zomrel Ladislav Szalai, OM3LS z Bratislavy – Petržalky, člen OTC SARA č. 5. Laco bol výborný kamarát, zdatný operátor a technik, člen rádioklubu Jozefa Murgaša OM3KJF. Za manželku mal Oľgu, OK3WOS. Pravidelne chodil na stretnutia rádioamatérov do kaviarni Maxoo a neskôr do reštaurácie Alfa v Petržalke. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Posledná rozlúčka s Lacom bude v utorok 7.9.2021 o 12:30 hod v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke! Vilo, OM3CAQ

Čítať viac

OM3MB – SK

Dnes som bol na QSL službe v Stupave. Od Števa, OM3JW som sa dozvedel smutnú správu, že 13.7.2021 vo veku nedožitých 81 rokov (narodený 6.9.1940) nás nečakane opustil Viliam Kušpál, OM3MB z Bratislavy, člen OTC SARA č. 3. Z jeho rodiny nám rádioamatérom to nikto neoznámil! Vilo bol dlhoročným členom a jedným zo zakladateľov OTC SARA. Mnohí ho poznali hlavne z QSL služby SZR ako osobne, tak i prostredníctvom informácií QSL služby, ktorú Vilo poskytoval na internete. Ako „panelákový rádioamatér“ svojou vytrvalosťou získal množstvo vzácnych diplomov a ocenení. Bol hospodárom…

Čítať viac

OM5LA – SK, DL8UAA – SK

Vo veku 73 rokov 27.3.2021 nás navždy opustil Ladislav Andruška, OM5LA z Levíc, člen OTC SARA č. 110. So zomrelým sa na cintoríne v Leviciach dňa 30.3.2021 rozlúčila najbližšia rodina. Ladislav sa najčastejšie pohyboval v kolektíve rádioklubu OM3RLA v Šahách. V poslednom čase sa venoval  krúžkom na prevádzačoch. Venujte mu prosím tichú spomienku. Vo veku 77 rokov 31.5.2018 zomrel náš dobrý priateľ Wolfgang (Wowa) Möbius, DL8UAA z malej dedinky Dobra v Nemecku, člen OTC SARA č. 334. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

OM2JI – SK

So zármutkom oznamujeme, že 10. januára 2021, po dlhšej chorobe vo veku 76 rokov, zomrel Ján Ilenčík, OM2JI. Svoju rádioamatérsku činnosť Janko začal v roku 1960 v rádioklube bratislavskej Tesly OM3KBT. Bol dlhoročným členom rádioklubu OM3KKQ v Brezovej pod Bradlom, kde sa v mladosti venoval výchove nových mladých členov a operátorov. Bol výborným technikom a zaoberal sa konštrukciou rádioamatérskych zariadení. Spolu s ostatnými členmi rádioklubu sa aktívne zúčastňoval súťaží na KV, tak i VKV pretekov. Bol tiež členom OTC SARA č. 344. Je to pre nás všetkých i našu kolektívku už druhá veľká strata v tomto roku. Všetci ktorí…

Čítať viac

SP5BWO – SK

Vo veku 78 rokov 3.12.2020 zomrel náš priateľ Tadeusz Gajdemski, SP5BWO z Varšavy, člen OTC SARA č. 236. Česť jeho pamiatke! W dniu 3 grudnia 2020 roku, w wieku 78 lat odszedł od nas Tadeusz Gajdemski SP5BWO. Tadeusz radiem interesował się od dziecka. Jako piętnastolatek otrzymał licencję nasłuchowca. W kolejnych latach aktywnie pracował  emisją CW na stacjach klubowych w Lublinie SP8KHF oraz SP8KAF. Pierwszą licencję i znak SP8AKE uzyskał w roku 1961.  Od roku 1966 pracuje pod znakiem SP8BWO oraz SP4BWO i SP2BWO a od roku 1980 SP5BWO. Tadeusz był…

Čítať viac