WWW od OM3TBG

Milan OM3TBG

Milan OM3TBG Milan DOSTÁL, OM3TBG, člen OTC SARA, držiteľ rádioamatérskej značky od roku 1968, ktorý vykonával funkciu rádiového dôstojníka a plavil sa na lodiach pod československou, aj slovenskou zástavou po mnohých moriach a oceánoch, dlhoročný operátor pobrežnej rádiostanice Slovenskej plavby a prístavov v bratislavskom prístave, výborný telegrafista, technik, experimentátor a propagátor digitálnych módov…

V ostatných rokoch sa Milan sústreďuje na vyhľadávanie najzaujímavejších rádioamatérskych stránok na internete, vytvára anotácie ich obsahu a poskytuje ich priateľom podľa ich potrieb. Prispieva tiež do rubriky „WWW ham stránky“ Rádiožurnálu SZR.

Veľmi nás potešilo jeho rozhodnutie poskytnúť časť svojich príspevkov pre uvedený časopis z obdobia od roku 2004 do súčasnosti, z jeho osobného archívu, na zverejnenie na webovej stránke Old-Timers Clubu SARA.

Zaradili sme preto rubriku „WWW od OM3TBG“, do ktorej sme umiestnili rad skomprimovaných Milanových anotácií, postrehov, spolu s webovými adresami vo formáte PDF.

Každý čitateľ má možnosť si súbory uložiť vo svojom počítači. Chceme túto tradíciu udržať aj v budúcnosti. Považujeme za dôležité, aby si každý rádioamatér, ktorý bude prezerať stránky uvedené v jednotlivých anotáciách uvedomil, že tak texty, ako aj rôzne pohľady a názory, podobne, ako technické riešenia, vznikali v konkrétnom čase, v roku, mesiaci a v súčasnosti môžu byť pohľady odlišné.

Považujeme za povinnosť Milanovi za jeho neúnavnosť, vytrvalosť a ochotu pomôcť rádioamatérskej verejnosti srdečne poďakovať.

Rada OTC SARA

www ham stránky – jún 2004
www ham stránky – august 2004
www ham stránky – november 2004
www ham stránky – január 2005
www ham stránky – marec 2005
www ham stránky – apríl 2005
www ham stránky – jún 2005
www ham stránky – august 2005
www ham stránky – október 2005
www ham stránky – november 2005
www ham stránky – január 2006
www ham stránky – február 2006
www ham stránky – máj 2006
www ham stránky – júl 2006
www ham stránky – september 2006
www ham stránky – november 2006
www ham stránky – január 2007
www ham stránky – apríl 2007
www ham stránky – júl 2007
www ham stránky – september 2007
www ham stránky – november 2007
www ham stránky – február 2008
www ham stránky – jún 2008
www ham stránky – august-september 2008
www ham stránky – december 2008
www ham stránky – január 2009
www ham stránky – marec 2009
www ham stránky – máj 2009
www ham stránky – august 2009
www ham stránky – október 2009
www ham stránky – január 2010
www ham stránky – marec 2010

Pobrežná stanica KPH


Na videu ide o profesionálne vysielanie na vibroplexe, ktoré predvádza americká operátorka Denice Stoops, rádiová operátorka bývalej siete pobrežných staníc na západnom pobreží USA : KPH, KFS a KSM (San Francisco Bay Area). Je to príležitostné vysielanie pobrežnej stanice KPH v roku 2010, ktoré sa vykonáva 12. a 13. júla každoročne od roku 1999, na pripomenutie oficiálneho ukončenia morzeovky v námornej rádiovej komunikácii v USA dňa 12.júla 1999.

Pobrežná stanica KPH bola najstaršou pobrežnou radiostanicou na západnom pobreží USA, mala vynikajúce technické a anténne vybavenie a jej operátori boli najuznávanejšími operátormi v rámci všetkých amerických pobrežných rádiostaníc. Vysielali CW až do konca fungovania KPH, na ručných mechanických kľúčoch!

Stanica KPH je aj mne osobne veľmi blízka, pretože som s jej operátormi prichádzal do kontaktu ako Rádiový operátor na lodi OTAVA počas 24 dňovej plavby cez Tichý oceán. Bolo to v roku 1996 počas plavby z Panamy do Japonska. Bol som očarovaný úrovňou ich rádiovej prevádzky a tak som ich požiadal, aby mi do môjho osobného archívu poslali fotografie a prevádzkové dokumenty o ich stanici. Uviedol som im prístav v Japonsku, do ktorého sme plávali a oni mi to tam poslali. Keď sme priplávali do japonského prístavu Aomori, tak japonský poštár mi leteckú zásielku priniesol a osobne odovzdal! Mám ju doma a opatrujem si ju ako oko v hlave. Bude mi stále pripomínať nádherné signály a vynikajúcu telegrafiu od rádiových operátorov z KPH!

Teraz je v priestoroch KPH rádioklub K6KPH , ktorý udržuje pôvodné zariadenie stále v prevádzke.

Milan, OM3TBG

Image
Milan, OM3TBG s priateľmi, bývalými kolegami z práce.

Príbuzné príspevky