Antény na stránke OTC SARA

Na našej stránke sú popísané antény, ktoré sú odskúšané, sú spoľahlivé a dobré. Práve nastal vhodný čas na stavbu antén. Vďačnou anténou je DELTA LOOP pre 40, 30, 20 a 15 m.
Podrobný popis stavby tejto antény vám priblíži zaujímavý život rádioamatérov na Filipínach.

Dvojpásmová anténa VKV/UKV .: Tu :.
Stavba antény DIPÓL pre viac pásiem .: Tu :.
Stavba antény DELTA LOOP pre 40, 30, 20 a 15 m .: Tu :.
Stavba antény DELTA LOOP pre 160, 80, 40 a 30 m .: Tu :.
Anténa DELTA LOOP pre 3,5 až 30 MHz .: Tu :.
Anténa pre 80 a 160 m podľa IK1ZOY .: Tu :.
Anténa DELTA LOOP pre 80 m na 160 m pásmo .: Tu :.
Antény OM5LD .: Tu :.
Niečo k Inverted Vee .: Tu :.


Tabuľka rozmerov pre stavbu dipólovej antény podľa vzorca ½ λ (m) = 142,5/f (MHz) a podľa kalkulačky .: Tu :. Vzorec pre slučkovú anténu λ (m) = 306,4/f (MHz) a podľa kalkulačky .: Tu :.


Dipól pre celé 80 m pásmo .: Tu :., alebo iným riešením ako invertované „V“ .: Tu :.

Vertikálny deltaloop, rozmery a napájanie pre jednotlivé rádioamatérske pásma

Príbuzné príspevky