O nás

Old-Timers Club SARA (Slovak Amateur Radio Association) združuje dlhoročných držiteľov povolenia na zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiovej stanice, ktorí ho získali najmenej pred 20-timi rokmi, bez ohľadu na ich súčasný vek. Klub bol založený na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18. novembra 1995 v hoteli Baník na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tu bol schválený Štatút OTC a zvolená Rada OTC v zložení Harry OM3EA, Vilo OM3MB a Miloš OM3AA (vtedy OM1AA) ako prvý predseda klubu a od 4.1.1996 sa stal tiež vedúcim operátorom klubovej stanice OM9OT.

Od začiatku roka 2008 má klub svoju internetovú stránku https://otc.cq.sk/

Niektorí členovia klubu sa stretávajú denne na obľúbenej krátkovlnnej frekvencii 3,756 MHz a každoročne na stretnutí rádioamatérov v rekreačnom stredisku Drozdovo, neďaleko mesta Nová Baňa v okrese Žarnovica.
Rovnako radi sa však zúčastňujú aj ďalších rádioamatérskych stretnutí, v Borovciach, v Tatranských Matliaroch, vo Vrútkach, v Holiciach, vo Frenštáte pod Radhošťom, v Laa a.d.Thaya, Fridrichshafene, na stretnutiach v Maďarsku, ako aj na niektorých CB stretnutiach.

Členovia klubu patria medzi skúsených rádioamatérov s teoretickými vedomosťami i praktickými skúsenosťami z rádiotechniky a prevádzky na rádioamatérskych pásmach. Viacerí boli, alebo dosiaľ sú známymi DX-manmi, pretekármi a reprezentantmi krajiny v rádioamatérskych disciplínach, v minulosti aj nositeľmi najvyšších športových titulov.

Niektorí členovia sa dlhodobo zúčastňujú domácich aj medzinárodných pretekov a dosahujú v nich výborné umiestnenie. Podieľali sa, alebo sa stále podieľajú na konštrukčnej a odbornej publikačnej činnosti, angažujú sa ako predsedovia rádioklubov, pomáhajú v príprave mladých adeptov nášho koníčka, realizujú sa v oblasti rozvoja ARES a podobne.

Členov OTC SARA v zmysle Stanov zastupuje Rada OTC a v jej mene členovia Rady OTC. Stanovy umožňujú členstvo v OTC SARA aj rádioamatérom z celého sveta (v súčasnosti sú z 9A, EA, DL, G, HA, HB, I, OK, OM, OZ, PA, SP, SM, VE, VK, W, YU.)

Našu špeciálnu klubovú značku OM9OT je možné prevádzkovať v súlade s Rozhodnutím TÚ SR iba na území Slovenskej republiky. Členovia OTC vysielajú pod klubovou značkou OM9OT z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

QSL lístky je možné zasielať cez QSL službu SZR, alebo direkt. QSL manažérom stanice OM9OT je Vilo, OM3MB.