Vypnutý odkazovník

Odkazovník na našej stránke na požiadanie bol vypnutý pre jeho zneužívanie na šírenie reklám a nevyžiadaných správ. Momentálne sa hľadá riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým.

Za pochopenie ďakujeme!

Vilo, OM3CAQ

Príbuzné príspevky