Správa o činnosti OTC SARA za rok 2022

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. Od novembra 2019 sa na klubovej stránke vykonali zmeny, teraz má iný vzhľad a nové možnosti zobrazovania a vyhľadávania starých článkov. Stránka pracuje na redakčnom systéme WordPress. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii.

K dnešnému dňu má klub 408 evidovaných členov, z toho 249 žijúcich členov,167 je zo Slovenska. Od januára 2022 do konca roka zomreli 9 členovia klubu:

 1. Igor Hámorník, OM7AC
 2. Jan Motyka, OK2BIQ
 3. Marian Ďuriač, OM1ADM
 4. Jozef Vojtek, OM3WOR
 5. Vladimír Babka, OM6MV
 6. Vladimír Schwarzbacher, OM7SV
 7. Borislav Zelienka, OM7YA
 8. Václav Kreutz, OM4DN
 9. Jozef Václavík, OM7YC

 Naším najstarším členom zo Slovenska je Erwin Blažiček, OM2AD. Narodil sa 28.9.1931, má úctyhodných 91 rokov! Najmladším členom je Miroslav Snopko, OM7AMA ktorý má 40 rokov. Pribudli nám 4 noví členovia klubu:

 1. Ervín Antl, OM8ABC
 2. Marvin Hlavac, VE3VEE
 3. Vít Kotrba, OK5MM
 4. Jozef Botoš, OM5TX

 Klubová stanica OM9OT býva aktívna v pretekoch ako Memoriál OTC SARA, Aktivita 160 m, OM Activity Contest, SSB liga a to vďaka Karolovi, OM5KP. Platnosť povolenia pre klubovú volaciu značku OM9OT je do 3.1.2026.

Mimoriadnou aktivitou nás poteší vysielanie našich členov pod klubovou volacou značkou z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom propagovať náš klub a našu krajinu, umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

Ak to situácia s koronavírusom dovolí!

Zomreli nám dvaja členovia revíznej komisie Boris, OM3BT a Laco, OM3LS. Minulé leto nečakane zomrel Vilo, OM3MB. Hľadáme za nich náhradu. Má niekto z členov OTC SARA záujem pomôcť klubu, prevziať niektorú ich funkciu?

V Bernolákove dňa 31.12.2022
Za Radu OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts