Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA CW 2023

Pretekov v jesennej CW časti sa zúčastnilo okolo 20 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT.

To, že mladí rádioamatéri sa telegrafii nevenujú, je dobre známe. Mnohí pravidelní účastníci pretekov už zomreli, alebo sa pre svoj pokročilý vek už pretekov nezúčastňujú.
V „Archíve ročníkov“ si môžete pozrieť staršie výsledkové listiny.

Cez webový formulár poslalo hlásenie 19 staníc. Klubová stanica OM9OT pracovala z Bernolákova, ktorej operátorom bol náš najmladší člen Martin, OM1MJ. Martin spravil pekný výsledok, 38 bodov (9 x 3 + 11 x 1).

Jarná fonická časť Memoriálu OTC SARA sa bude konať v nedeľu 12. mája 2024 a jesenná telegrafná časť 8. septembra 2024, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame! Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch.

Výsledkové listiny a súťažné podmienky pretekov si môžete pozrieť .: Tu :.

Denníky z pretekov už neposielajte!

Za Radu OTC SARA Vilo, OM3CAQ

Kategória CALL

 

Výsledky
Memoriál OTC SARA (CW) 2023
Poradie Volacia Značka Člen OTC Počet opakovaných spojení Počet spojení s členmi OTC Počet spojení s nečlenmi Počet bodov Čas s OM9OT
1. OM3SEM OTC 309 0 11 10 48 06:02
2. OK2NO 0 11 10 48 06:05
3. OM3RKA 0 11 10 48 06:12
4. OM7AG OTC 19 0 10 11 46 06:17
5. OM5KP OTC 208 0 10 10 45 06:01
6. OM4DU OTC 104 0 10 10 45 06:03
7. OM3CDN OTC 44 0 10 10 45 06:13
8. OM3ZU 0 10 9 44 06:03
9. OM8DD 0 10 9 44 06:32
10. OM8ON OTC 56 0 10 7 42 06:08
11. OM3CEA OTC 313 0 8 9 38 06:35
12. OK1DQP 0 8 8 37 06:26
13. OM7CF OTC 224 0 9 5 37 06:39
14. OK1WSL 0 9 4 36 06:15
15. OM7AT OTC 173 0 8 7 36 06:19
16. OM8AQ 0 7 9 35 06:07
17. OM3KEG 0 7 7 33 06:28
18. OK8KM 0 5 5 25 06:21
19. OM1MJ OTC 410 0 6 1 19

Príbuzné príspevky