Vysielanie OM9OT

OM9OT

Zaujímavé video .: Tu :.

Kto zobudí našu klubovú stanicu zo zimného spánku a zavysiela?
Našu špeciálnu klubovú značku OM9OT je možné prevádzkovať v súlade s Rozhodnutím TÚ SR iba na území Slovenskej republiky. Členovia OTC vysielajú pod klubovou značkou OM9OT z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR:

OTC AWARD za spojenie s klubovou stanicou OM9OT je možné započítať 5 spojení a 50 bodov

Štafeta OM9OT do diplomu platia spojenia s klubovou stanicou OM9OT vždy z iného QTH

Slovenská krajina a čas za spojenie s klubovou stanicou OM9OT, ktorá vysielala z miesta, obce, alebo okresu, kde sa objekt nachádza, sa započíta 10 bodov

Národné parky SR za spojenie s klubovou stanicou OM9OT, vysielajúcou z území okresov, v ktorých sa nachádzajú národné parky a chránené krajinné oblasti SR. Za spojenie s okresom, z ktorého vysielala OM9OT, okresný znak sa môže použiť iba raz.

Diplomy SZR vysielaním klubovej stanice OM9OT z niektorej vzácnej lokality na území Slovenska sa umožní slovenským i zahraničným rádioamatérom získať tieto pekné diplomy.

Pre diplomy SZR už nie sú potrebné QSL lístky. Prezídium SZR schválilo na svojom zasadnutí 19.11.2009 zmenu v podmienkach slovenských diplomov. Diplomy budú po novom vydávané už len na základe výpisu z denníka, potvrdeného dvoma rádioamatérmi. To znamená, že deklarované spojenia už nemusia byť potvrdené QSL lístkami!

20 rokov OTC SARA
V roku 2015 sme oslávili dvadsiate výročie založenia nášho klubu OTC SARA Klub bol založený
18. novembra 1995 v hoteli Baník na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Ako ten čas letí…

OM9OT OM20OTC


KALENDÁR VYSIELANIA KLUBOVEJ STANICE OM9OT V ROKU 2024:

Karol Psota, OM5KP
QTH: Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce (ZMO), Loc. JN98FL, CHKO Ponitrie.

Viliam Jánoš, OM3CAQ
QTH: Bernolákovo, okres Senec (SEN), Loc. JN88PE, CHKO Dunajské luhy.

Ak sa chce niekto pridať, môže sa prihlásiť u Vila, OM3CAQ a dohodnúť si termíny, pásma a módy.
Priestor je tu pre všetkých členov OTC.