Slovenská krajina a čas

Diplom Slovenská krajina a čas

 

Diplom Slovenská krajina a čas OLD-TIMERS CLUB SARA vydáva pre všetkých rádioamatérov a rádiových poslucháčov diplom SLOVENSKÁ KRAJINA A ČAS za spojenia (odposluchy) uskutočnené od 1. decembra 1997 všetkými povolenými módmi na všetkých rádioamatérskych KV a VKV pásmach.
Na splnenie podmienok je potrebné získať stanovený počet bodov za spojenia so stanicami vysielajúcimi z miest, obcí alebo okresov Slovenskej republiky, rozdelených do troch skupín, uvedených nižšie. S každou skupinou musí byť uskutočnené najmenej jedno spojenie a každá lokalita môže byť započítaná iba raz.

ROZDELENIE DO SKUPÍN:

Skupina A – mestá, obce alebo okresy, v ktorých sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky

Bratislavský hrad (BAA) Hrad Devín (BAD)
Nitriansky hrad (NIT) Trenčiansky hrad (TNC)
Spišský hrad (LEV) Oravský zámok (DKU)
Zvolenský hrad (ZVO) Banícka akadémia (BST)
Oltár Majstra Pavla (LEV) Matica slovenská (MAR)

 

Skupina B – miesta, obce alebo okresy, kde sa nachádzajú turistické a rekreačné lokality a prírodné zvláštnosti

Slnečné jazerá v Senci (SEN) Zlaté piesky v Bratislave (BAB)
Sĺňava pri Piešťanoch (PIE) Vodné dielo Gabčíkovo (DST,BAE)
Oravská priehrada (NAM, TVR) Liptovská Mara (LMI)
Domašská priehrada (VRT, STR) Zemplínska šírava (MIC)
jaskyňa Domica (ROZ) Demänovská jaskyňa (LMI)
Belanská jaskyňa (POP) jaskyňa Slobody (LMI)
Jasovská jaskyňa (KEO) jaskyňa Izbica (BBY)
jaskyňa Driny (TRN) Važecká jaskyňa (LMI)
Gombasecká jaskyňa Dobšinská ľadová jaskyňa (ROZ)

 

Skupina C – miesta, obce alebo okresy, kde sa nachádzajú svetoznáme slovenské kúpele

Piešťany (PIE) Trenčianske Teplice (TNC)
Rajecké Teplice (ZIL) Sklené Teplice (ZIH)
Turčianske Teplice (TTE) Sliač (ZVO)
Bardejovské kúpele (BAR) Bojnice (PRI)
Dudince (KRU) Lúčky (RUZ)
Korytnica (RUZ) Smrdáky (SEA)
Ľubochňa (RUZ) Starý Smokovec (POP)
Ľubovnianske kúpele(SLU) Brusno (BBY)
Vyšné Ružbachy(SLU) Číž (RSO)

 

BODOVÉ HODNOTENIE:

  • za spojenie so stanicou pracujúcou priamo z miesta, alebo obce, v ktorej katastri sa objekt nachádza, sa započítava 5 bodov
  • za spojenie so stanicou vysielajúcou z okresu, na území ktorého sa objekt nachádza, sa započítavajú 2 body
  • za spojenie s klubovou stanicou OM9OT, ktorá vysielala z miesta, obce, alebo okresu, kde sa objekt nachádza, sa započítava 10 bodov

KATEGÓRIE A POTREBNÝ POČET BODOV:

Diplom sa vydáva v troch kategóriach: KV, KV+VKV a VKV
V každej kategórii v troch triedach: základná trieda, 1. trieda a Honor

Na získanie diplomu v určitej kategórii a triede sa požaduje počet bodov uvedený v tabuľke:

Kategória KV Kategória KV+VKV Kategória VKV
OM/OK EU DX OM/OK sused.št. OM OK+sused.št.
Zákl. trieda 60 20 10 50 40 20 10
I. trieda 75 25 15 60 50 25 15
Honor 80 30 20 70 60 30 20

POPLATKY A ŽIADOSTI:

Poplatky za vydanie diplomu:

OM 2 €
OK 60 Kč
EU/DX 5 IRC / 5 € / 7 USD

 

Žiadosti vo forme výpisu z denníka s uvedením: CALL, dátum, UTC, názov miesta alebo obce, okresný znak, počet bodov a celkový súčet získaných bodov. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o správnosti a pravdivosti uvedených údajov, dátum a podpis žiadateľa.

Žiadosť sa spolu s úhradou poplatku zasiela na adresu diplomového manažéra:

Viliam KUŠPÁL, OM3MB
Súmračná 17
82102 Bratislava 2
S l o v a k i a

Príbuzné príspevky

One Thought to “Slovenská krajina a čas”

  1. […] Slovenská krajina a čas – za spojenie s klubovou stanicou OM9OT, ktorá vysielala z miesta, obce, alebo okresu, kde sa objekt nachádza, sa započíta 10 bodov […]

Comments are closed.