Národné parky Slovenskej republiky

Diplom Národné parky Slovenskej republiky
Diplom Národné parky Slovenskej republiky

NÁRODNÉ PARKY Slovenskej republiky vydáva OTC SARA za spojenia so stanicami vysielajúcimi z území okresov, v ktorých sa nachádzajú národné parky SR a chránené krajinné oblasti SR. Diplom sa vydáva aj pre poslucháčov za odposluchy obdobných spojení.
Platia spojenia od 1. novembra 2007 na všetkých pásmach a všetkými módmi.
Neplatia spojenia cez prevádzače !

 

 

POTREBNÝ POČET SPOJENÍ:

 

Potrebný počet spojení s NP SR a CHKO SR:

 

OM/OK             9 NP     –     16 okresov               14 CHKO    –    30 okresov

EU                    6 NP    –     10 okresov               10 CHKO    –     15 okresov

DX                    3 NP     –      5 okresov                 5 CHKO     –    10 okresov

 

Každý okresný znak za spojenie s okresom môže byť použitý iba raz !

 

 

POPLATKY A ŽIADOSTI:

 

Žiadosť o diplom musí obsahovať výpis z denníka, alebo údaje z QSL lístka overené podpismi dvoch koncesionárov, alebo jedného člena OTC SARA vo forme: názov NP alebo CHKO, QTH, okresný znak, CALL, dátum, UTC, pásmo, mód a podpis žiadateľa.

 

Poplatky za vydanie diplomu:

 

OM 2 €
OK 60 Kč
EU/DX 5 IRC / 5 € / 7 USD

 

Žiadosť sa spolu s úhradou poplatku zasiela na adresu diplomového manažéra:

 

Viliam KUŠPÁL, OM3MB

Súmračná 17

82102 Bratislava 2

S l o v a k i a

 

Formulár žiadosti o diplom NP SR

Mapa NP SR

Mapa CHKO SR

 

NÁRODNÉ PARKY SR (NP SR):

 

 

Číslo

 

 

Názov

 

 

Okresné znaky

 

1. Tatranský národný park KEZ, LMI, POP, TVR
2. Nízke Tatry BBY, BRE, LMI, POP, RUZ
3. Veľká Fatra BBY, MAR, RUZ, TTE
4. Slovenský kras KEO, ROZ
5. Poloniny SNI
6. Malá Fatra DKU, MAR, RUZ, ZIL
7. Muránska planina BRE, REV, RSO
8. Slovenský raj POP, ROZ, SNV
9. Pieninský národný park KEZ, SLU

 

CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI SR (CHKO SR):

 

 

Číslo

 

 

Názov

 

 

Okresné znaky

 

1. Biele Karpaty ILA, MYJ, NMV, PUC, SEA, SKA, TNC
2. Cerová vrchovina LUC, RSO
3. Horná Orava DKU, NAM, TVR
4. Kysuce BYT, CAD, DKU, PBY, PUC, ZIL
5. Latorica MIC, TRE
6. Malé Karpaty BAC, BAD, MAL, MYJ, NMV, PEZ, PIE, SEA, TRN
7. Poľana BBY, BRE, DET, ZVO
8. Ponitrie BAN, LVC, NIT, PAR, PRI, TOP, ZMO
9. Strážovské vrchy BYT, ILA, PBY, PRI, PUC, ZIL
10. Štiavnické vrchy BST, KRU, LVC, ZAR, ZIH, ZVO
11. Vihorlat HUM, MIC, SNI, SOB
12. Záhorie MAL, SEA
13. Východné Karpaty MED, SNI, STR, SVI
14. Dunajské luhy BAA, BAB, BAD, BAE, DST, GAL, KOM, NZA, SAL, SEN

 

Príbuzné príspevky

One Thought to “Národné parky Slovenskej republiky”

  1. […] Podmienky diplomu vydávaného OTC SARA  NÁRODNÉ PARKY SR s upraveným a definitívnym platným prehľadom započítateľných okresov sa nachádza na stránke https://otc.cq.sk/narodne-parky-slovenskej-republiky/ […]

Comments are closed.