Diplomy Martina, OM1MJ

Zlatý diplom vydaný ku konaniu 87. svetových majstrovstvách v ľadovom hokeji v Českej republike. K zlatu bolo potrebné nadviazať 32 spojení so 16 príležitostnými stanicami vysielajúcimi z Českej republiky. Spojenia sa nadväzujú telegrafom, fonicky, alebo cez digimódy. Každá stanica predstavuje iný hokejový tím z jednej zo zúčastnených krajín. Aj takto, po rádioamatérsky, sa dá fandiť. GL chlapci!  

Čítať viac

Memoriál OTC SARA (SSB) 2024

V nedeľu 12. mája 2024 ráno od 06,00 – 07,00 UTC sa bude konať jarná fonická časť pretekov, Memoriál OTC SARA, na ktoré vás srdečne pozývame! Sú to len hodinové preteky, spomienka na našich priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch. Denníky z pretekov už neposielajte! Hlásenia posielajte cez webový formulár, ktorý bude dostupný ihneď po ukončení pretekov na dobu 20 dní. Potrebné údaje pre webový formulár: Súťažiaca volacia značka Kategória (CALL, alebo rádiový poslucháč – SWL) Členské…

Čítať viac

CQMM DX CONTEST 2024

CQMM DX CONTEST 2024 http://www.cqmmdx.com/rules/ Tieto medzinárodné KV preteky organizuje CWJF GROUP z Brazílie. Sú venované hlavne propagácii a obľube telegrafnej prevádzky. Konajú sa každoročne 3. úplný aprílový víkend. Usporiadatelia pozývajú všetkých rádioamatérov, nadšencov telegrafie k čo najväčšej účasti. Nadväzujú sa telegrafné (CW) spojenia s rádioamatérmi celého sveta v pásmach 80, 40, 20, 15 a 10 m. Začiatok je v sobotu 20. apríla 2024 o 09,00 UTC a koniec v nedeľu 21. apríla 2024 o 23,59 UTC.   Výsledky CQMM DX CONTESTU 2023 73’s Ed – PY4WAS Prezident CWJF, člen OTC SARA č. 409   Podrobnejšie…

Čítať viac

WARD

WARD (World Amateur Radio Day) – 18. apríla je Svetový deň rádioamatérov Rádioamatéri, sú to nadšenci, ktorí sa venujú vysielaniu na frekvenčných pásmach, ktoré sú určené pre rádioamatérov. Tykajú si a správajú sa voči sebe ako priatelia. Neváhajú cestovať a vysielať z rôznych ostrovov, menej rozvinutých krajín a neobývaných území, aby umožnili iným rádioamatérom nadviazať spojenie so vzácnou lokalitou. .: HAM Radio :. Pri príležitosti Svetového dňa rádioamatérov prebieha viacero aktivít. Sú to hlavne aktivity pod rôznymi špeciálnymi značkami so sufixom WARD alebo WRD.      

Čítať viac

Stretnutie rádioamatérov na Drozdove

22. ročník stretnutia rádioamatérov v penzióne Drozdovo je už za nami. Za krásneho, skoro letného počasia sa ho podľa prezentačnej listiny zúčastnilo 135 rádioamatérov a ich rodinných príslušníkov. Ďalších najmenej 15 sa neprezentovalo, boli to väčšinou predajcovia, takže zhruba 150 návštevníkov tohto stretnutia. Burza v rozšírených priestoroch prístavby penziónu fungovala, z predajcov prišli zástupcovia firmy Hezký den, ostatní pozvaní sa ospravedlnili. Takmer všetky priestory penziónu boli nedávno dobudované, vylepšené, návštevníkom určite urobila radosť nová asfaltová cesta od hlavnej cesty až po penzión v dĺžke 2,5 km. Na kvalitu občerstvenia a…

Čítať viac

75. výročie španielskej rádioamatérskej organizácie URE

Španielska rádioamatérska organizácia URE si pripomína 75. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti prebieha od 1. do 30. apríla 2024 aktivita 20-tich špeciálnych staníc: AO75AN, AO75AR, AO75CA, AO75CL, AO75CM, AO75CT, AO75CV, AO75EU, AO75EX, AO75GA, AO75IB, AO75IC, AO75LR, AO75MA, AO75MC, AO75MU, AO75NA, AO75PA, AO75URE, CQ75URE. Spojenia s týmito stanicami na rôznych pásmach sa vám automaticky zapisujú, vyhodnocujú – oceňujú peknými diplomami. Diplomy sú vydávané v štyroch kategóriách: KV, VKV, DV (digital voice) a SAT. Na webovej stránke tejto aktivity sú nahrávané všetky spojenia a účastníci si môžu bezplatne stiahnuť svoj diplom…

Čítať viac

22. stretnutie rádioamatérov na Drozdove

Penzión Drozdovo

Na sobotu 13. apríla 2024 sa podarilo zabezpečiť už 22. stretnutie rádioamatérov v penzióne Drozdovo. Príchod od Novej Bane je možný smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou odbočiť doľava, po 2,5 km jazdy novou asfaltkou ste na mieste. Príchod od Zlatých Moraviec je možný cez Machulince, Obyce, Veľkú Lehotu, za Veľkou Lehotou treba odbočiť doprava, po 2,5 km po novej asfaltke ste na mieste. Začiatok stretnutia bude o 8:00 hod, o občerstvenie bude postarané. Parkovanie a využitie krytých priestorov na burzu a pre predajcov nie je spoplatnené. Z piatka…

Čítať viac

OM7SR – SK

Dňa 27. marca 2024 nás vo veku 83 rokov opustil dobrý priateľ, rádioamatér Milan Cigler, OM7SR z Banskej Bystrice, člen OTC SARA č. 349.  Venoval sa hlavne práci na KV a často sa zúčastňoval rôznych pretekov prevádzkou CW. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Posledná rozlúčka sa uskutoční 2.4.2024 o 14:00 hod v obradnej sieni krematória v Banskej Bystrici – Kremničke. Jozef, OM3MV

Čítať viac