SP5BWO – SK

Vo veku 78 rokov 3.12.2020 zomrel náš priateľ Tadeusz Gajdemski, SP5BWO z Varšavy, člen OTC SARA č. 236. Česť jeho pamiatke! W dniu 3 grudnia 2020 roku, w wieku 78 lat odszedł od nas Tadeusz Gajdemski SP5BWO. Tadeusz radiem interesował się od dziecka. Jako piętnastolatek otrzymał licencję nasłuchowca. W kolejnych latach aktywnie pracował  emisją CW na stacjach klubowych w Lublinie SP8KHF oraz SP8KAF. Pierwszą licencję i znak SP8AKE uzyskał w roku 1961.  Od roku 1966 pracuje pod znakiem SP8BWO oraz SP4BWO i SP2BWO a od roku 1980 SP5BWO. Tadeusz był…

Čítať viac

OM Callbook má 10 rokov

V týchto dňoch je to už 10 rokov od spustenia OM CallBooku v elektronickej podobe, v takej, v akej ju vidíme na www.omradio.sk. Viem, stránka nespĺňa požiadavky súčasných moderných grafických dizajnových trendov a niektoré zlé jazyky tvrdia, že ich nespĺňala ani v čase spustenia, hi, ale plní to, čo sa od nej očakáva, teda úlohu národného adresára slovenských rádioamatérov. Aktuálne je v OMCB zaregistrovaných 697 rádioamatérov. Keď som začiatkom sedemdesiatych rokov začal chodiť do rádioklubu OK3KTR, pamätám si, ako raz ktosi priniesol Callbook, kde si hneď všetci so záujmom pozreli, ako sú tam uverejnení. Vtedy to zverejnenie v Callbooku považovali všetci za vec…

Čítať viac

OM2IV – SK

So zármutkom oznamujeme, že dňa 29. januára 2021, vo veku nedožitých 76 rokov, zomrel Ján Babinec, OM2IV. Janko bol od roku 1973 vedúcim operátorom kolektívnej stanice OM3KKQ v Brezovej pod Bradlom, kde sa veľkou mierou zaslúžil o spropagovanie rádioamatérskej činnosti, rozvoji a výchove mladých operátorov. Bol tiež členom OTC SARA č. 78. Zúčastňoval sa aktívne súťaží na KV, tak i VKV pretekov, pod vlastnou i kolektívnou značkou. Bol výborným telegrafistom. Kolektívka a všetci okolo, čo ho poznali, v ňom strácajú dobrého kamaráta a zanieteného rádioamatéra. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke! Dušan OM3CVV, Stano OM2ASS a…

Čítať viac

Grécke povstanie – diplomový program

Na pamiatku 200 rokov od vypuknutia helénskej vojny (gréckeho povstania) za nezávislosť od osmanských Turkov v roku 1821 vysielajú príležitostné grécke stanice SX9A, SX8A, SX7A, SX6A, SX5A, SX4A, SX3A, SX2A a SX1A. Spojenia s týmito stanicami na rôznych pásmach sa vám automaticky zapisujú, vyhodnocujú. Odmenou sú pekné diplomy zobrazujúce grécku históriu. Precízne vytvorený diplomový program končí 25. marca 2021. Vilo, OM3CAQ

Čítať viac

OM4WW – SK

Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe opustil rádioamatérsku rodinu Ján Ješko, OM4WW (ex OK3CFP) z Kostolného, člen OTC SARA č. 14. Janko bol najmä zanieteným telegrafistom. Rádioamatérstvu sa začal venovať v roku 1960. Bol členom rádioklubu OK3KNO v Novom Meste nad Váhom. Nadviazal desaťtisíce spojení aj v pretekoch, v ktorých dosahoval vynikajúce umiestnenia. Morzeovku sa naučil na braneckom výcviku a už ako vojak základnej služby sa vypracoval na vynikajúceho rádiotelegrafistu. Telegrafia sa mu stala aj zamestnaním, keď ako profesionálny vojak v Novom Meste nad Váhom a Trenčíne sadal denne…

Čítať viac

Správa o činnosti OTC SARA za rok 2020

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. Od novembra 2019 sa na klubovej stránke vykonali zmeny, teraz má iný vzhľad a nové možnosti zobrazovania a vyhľadávania starých článkov. Stránka pracuje na redakčnom systéme WordPress. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii. K dnešnému dňu má klub 404 evidovaných členov, z toho 269 žijúcich členov, 184 je zo Slovenska. Od januára 2020 do konca roka zomreli 8 členovia klubu: Zdeněk Cerman, OK1AE Ladislav…

Čítať viac