OM7SR – SK

Milan Cigler, OM7SR

Dňa 27. marca 2024 nás vo veku 83 rokov opustil dobrý priateľ, rádioamatér Milan Cigler, OM7SR z Banskej Bystrice, člen OTC SARA č. 349.  Venoval sa hlavne práci na KV a často sa zúčastňoval rôznych pretekov prevádzkou CW. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 2.4.2024 o 14:00 hod v obradnej sieni krematória v Banskej Bystrici – Kremničke.

Jozef, OM3MV

 

 

Klub slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička

Vo veku 83 rokov nás opustil najstarší člen nášho klubu Milan Cigler. „Cinko“ bol od vzniku nášho turistického oddielu aktívny a mal veľký podiel na popularite a napredovanie klubu, hlavne v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Rozlúčka s Milanom bude v utorok 2. 4. 2024 o 14,00 hodine v krematóriu Kremnička.
Česť jeho pamiatke!

 

Príbuzné príspevky