OM5AB – SK

Juraj, OM5AB (celkom vpravo) s priateľmi na rádioamatérskom stretnutí 17.6.2017 na Drozdove

Dňa 31. januára 2024 nás vo veku 83 rokov opustil náš priateľ Juraj Paulík, OM5AB z Hulu, člen OTC SARA č. 245. Rozlúčka so zomrelým bude 6.2.2024 o 13:00 hod v Hule pri Nových Zámkoch. Česť jeho pamiatke!

Karol, OM5KP

Príbuzné príspevky