Obyce 2018

OM5WGM, OM5NS, YL Zuzka a OM5WW

OM5WGM, OM5NS, YL Zuzka a OM5WW OM5WGM, OM5NS, YL Zuzka a OM5WW
Fotografie z 2. ročníka novoročného stretnutia rádioamatérov, ktoré bolo 6.1.2018 na Troch kráľov v hoteli Partizán pri Obyciach, si môžete pozrieť .: Tu :. a .: Tu :. Diaľnice a aj ostatné cesty včítane lesnej cesty k hotelu Partizán boli v dobrom stave, takže kto chcel, mohol sa na stretnutie bez problémov dostať. Stretnutia sa zúčastnilo 40 rádioamatérov a ich rodinných príslušníkov. Aký bol guláš a celková atmosféra, to viete všetci, čo ste tam boli.
Ako organizátor tohoto stretnutia a ešte dvoch ďalších v tomto roku, Vám ďakujem za účasť. Príďte aj o rok, zase na Troch kráľov, na to isté miesto…… Karol OM5KP, organizátor stretnutia.

Príbuzné príspevky