OMFF

Diplom OM1AEG

Slovensko sa zapojilo do populárneho programu WWFF (World Wide Flora Fauna) s unikátnou aktivitou na záchranu svetovej flóry a fauny. Účelom je prilákať pozornosť svetovej verejnosti k problematike chránených oblastí uvedených v programe WWFF, kde sa nachádza chránené bohatstvo prírodné, vedecké, kultúrne, rekreačné či ozdravné, pre ktoré bol zavedený ochranný režim. V staršom príspevku SOTA a WFF, ktorý je na našej stránke, už niektoré odkazy nefungujú. Novou stránkou tohto medzinárodného diplomového programu je http://wwff.co/ Program WWFF je navrhnutý tak, aby sa doň mohol zapojiť každý, ponúka dva druhy diplomov. Pre aktivátorov, to sú tí, ktorí vysielajú z danej lokality a pre lovcov, ktorí pracujú z domu, prípadne práve aktivujú inú lokalitu. Zaužívané frekvencie:
Základná – 14.244 MHz (Forty Four ~ Flóra a Fauna)
SSB – 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444 MHz
CW – 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044 MHz
Pri spojeniach s expedíciou vás pozdravia číslom „44“, to znamená „Forty Four ~ Flóra a Fauna“, čo je chápané ako slogan WWFF programu „Chráňte zelenú planétu Zem“

Diplom OM1AEG
Stránky slovenskej sekcie sú http://omff.wz.sk a slovenským koordinátorom je Peter, OM8AKX. Za aktivitu v programe WWFF je možné získať rôzne pekné diplomy nielen slovenské, ale aj zahraničné, uvedené vo všetkých podsekciách. Žiadosť o diplom odosielajte iba cez stránku programu WWFF
O diplom si môžu požiadať i rádioví poslucháči (SWL).
Na stránke http://wwff.co/logsearch/top-operators/ je uvedený TOP list slovenských „lovcov“ a „aktivátorov“ v rámci programu WWFF.

Vy 44! Vilo, OM3CAQ

Príbuzné príspevky