Memoriál OTC SARA

OLD-TIMERS CLUB SARA vyhlasuje ako spomienku na tých priateľov z nášho klubu, ktorých kľúč nenávratne stíchol, „Memoriál OTC SARA“.

Preteky sa konajú dvakrát ročne, jarná časť (SSB) vždy druhú nedeľu v máji a jesenná časť (CW) vždy druhú nedeľu v septembri. Pretekov sa môžu zúčastniť a nadväzovať vzájomné spojenia všetci rádioamatéri z OK a OM a všetci členovia OTC SARA. Každá stanica sa započítava jedenkrát počas pretekov. Pri porušení súťažných aj povoľovacích podmienok sa rozhodnutie vyhodnocovateľa považuje za konečné.

Okrem staníc, ktoré budú medzi sebou nadväzovať spojenia, pretekov sa môžu zúčastniť aj rádioví poslucháči (SWL), ktorí budú za odpočuté spojenia hodnotení samostatne.

Čas : 06,00 – 07,00 UTC

Frekvencie : 3,700 – 3,770 MHz (SSB časť), 3,520 – 3,560 MHz (CW časť)

Výkon : odporúčaný výkon do 100 W

Kód :

 • Členovia OTC: report + OTC + členské číslo (599 OTC 008)
 • Nečlenovia: report + poradové číslo QSO ( 599 001)
 • Klubová stanica OM9OT dáva: report + skratku OTC (599 OTC)

Bodovanie :

 • QSO s OM9OT – 5 bodov
 • QSO s členom OTC – 3 body
 • QSO s nečlenom – 1 bod

Výsledok : Celkový súčet bodov. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT, ktorá sa bude v pretekoch pravidelne zúčastňovať.

Denníky z pretekov už neposielajte!

Hlásenia posielajte cez webový formulár, ktorý bude dostupný ihneď po ukončení pretekov na dobu 20 dní.

Potrebné údaje pre webový formulár:

 • Súťažiaca volacia značka
 • Kategória (CALL, alebo rádiový poslucháč – SWL)
 • Členské číslo (ak ste členom OTC)
 • Počet opakovaných (duplicitných) spojení (ak také nie sú, tak 0 bodov)
 • Počet spojení s členmi OTC (člen je za 3 body)
 • Počet spojení s nečlenmi (nečlen je za 1 bod)
 • Čas spojenia s OM9OT v UTC  (spojenie s klubovou stanicou je za 5 bodov)

Zoznam výsledkov: https://otc.cq.sk/memorial-otc-sara-zoznam/

Oprava výsledkov: Novým zadaním sa chybné údaje prepíšu!

 

Ako pomôcku môžete využiť aj formulár denníka v Exceli.

Rádioamatéri, ktorí sa v pretekoch umiestnia na prvých troch miestach, obdržia elektronický diplom.


Zoznam pretekov s výsledkami


Archív ročníkov 2008 - 2020