Memoriál OTC SARA (SSB) 2024

V nedeľu 12. mája 2024 ráno od 06,00 – 07,00 UTC sa bude konať jarná fonická časť pretekov, Memoriál OTC SARA, na ktoré vás srdečne pozývame! Sú to len hodinové preteky, spomienka na našich priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch.
Denníky z pretekov už neposielajte!

Ďakujem!

Hlásenia posielajte cez webový formulár, ktorý bude dostupný ihneď po ukončení pretekov na dobu 20 dní.
Potrebné údaje pre webový formulár:

  • Súťažiaca volacia značka
  • Kategória (CALL, alebo rádiový poslucháč – SWL)
  • Členské číslo (ak ste členom OTC)
  • Počet opakovaných (duplicitných) spojení (ak také nie sú, tak 0)
  • Počet spojení s členmi OTC (člen je za 3 body)
  • Počet spojení s nečlenmi (nečlen je za 1 bod)
  • Čas spojenia s OM9OT v UTC (spojenie s klubovou stanicou je za 5 bodov)

Zoznam výsledkov: https://otc.cq.sk/memorial-otc-sara-zoznam/
Oprava výsledkov: Novým zadaním sa chybné údaje prepíšu!

Upozorňujeme záujemcov o pekné slovenské diplomy, ktorým takéto spojenie nateraz chýba, že platia aj spojenia z pretekov.

Za Radu OTC SARA Vilo, OM3CAQ

Príbuzné príspevky