Správa o činnosti OTC SARA za rok 2019

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. Od novembra 2019 sa na klubovej stránke vykonali zmeny, teraz má iný vzhľad a nové možnosti zobrazovania. Stránka pracuje na redakčnom systéme WordPress. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii.

K dnešnému dňu má klub 403 evidovaných členov, z toho 277 žijúcich členov, 191 je zo Slovenska. Od posledného stretnutia na Drozdove 22.9.2018 zomreli 7 členovia klubu:

 • Vojtech Valla, OM3WVV
 • Milan Lako, OM6AC
 • Ladislav Tornáry, OM7EW
 • František Antoš, OK1AKJ
 • Pavol Vlček, OM3COE
 • Karol Petrula, OM3CFF
 • Tibor Ledvényi, OM3LO

Naším najstarším členom je Vladimír Schwarzbacher, OM7SV. Narodil sa 27.2.1928, má úctyhodných 91 rokov! Najmladším členom je Peter Rusňák, OM0TM ktorý má 41 rokov.
Pribudli nám 5 noví členovia klubu:

 • Stanislav Uličiansky, OM8ST
 • Marian Ďuriač, OM1ADM
 • Jaroslav Škvarka, OM0LT
 • Peter Rusňák, OM0TM
 • Vladimír Šimonek, OM5VS

Klubová stanica OM9OT býva aktívna v pretekoch ako Memoriál OTC SARA, Aktivita 160 m, OM Activity Contest, SSB liga a to vďaka Karolovi, OM5KP. Platnosť povolenia pre klubovú volaciu značku OM9OT je do 3.1.2026.
Mimoriadnou aktivitou nás poteší vysielanie našich členov pod klubovou volacou značkou z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom propagovať náš klub a našu krajinu, umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

V Bernolákove dňa 31.12.2019
Za Radu OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts