Správa o činnosti OTC SARA za rok 2022

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. Od novembra 2019 sa na klubovej stránke vykonali zmeny, teraz má iný vzhľad a nové možnosti zobrazovania a vyhľadávania starých článkov. Stránka pracuje na redakčnom systéme WordPress. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii. K dnešnému dňu má klub 408 evidovaných členov, z toho 249 žijúcich členov,167 je zo Slovenska. Od januára 2022 do konca roka zomreli 9 členovia klubu: Igor Hámorník, OM7AC Jan Motyka,…

Čítať viac