Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2023

Pretekov v jarnej SSB časti sa zúčastnilo okolo 40 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT.

Mnohí pravidelní účastníci pretekov už zomreli, alebo sa pre svoj pokročilý vek už pretekov nezúčastňujú. V „Archíve ročníkov“ si môžete pozrieť staršie výsledkové listiny.

Cez webový formulár poslalo hlásenie 30 staníc a jeden rádiový poslucháč (SWL). Klubová stanica OM9OT pracovala z Bernolákova, ktorej operátorom bol náš najmladší člen Martin, OM1MJ. Martin spravil pekný výsledok, 41 spojení (19 x 1 a 22 x 3).

Jesenná telegrafná časť pretekov sa bude konať v nedeľu 10. septembra 2023, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame! Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch.
Výsledkové listiny a súťažné podmienky pretekov si môžete pozrieť .: Tu :.

Denníky z pretekov už neposielajte!

Za Radu OTC SARA Vilo, OM3CAQ

Kategória CALL

1. miesto – OM5KP
2. miesto – OM3SEM
3. miesto – OK2BMI

 

Kategória SWL

1. miesto – OK2-36571

 

Výsledky
Memoriál OTC SARA (SSB) 2023
Poradie Volacia Značka Člen OTC Počet opakovaných spojení Počet spojení s členmi OTC Počet spojení s nečlenmi Počet bodov Čas s OM9OT
1. OM5KP OTC 208 0 21 20 88 06:01
2. OM3SEM OTC 309 0 21 20 88 06:01
3. OK2BMI OTC 297 0 22 15 86 06:01
4. OM2KI 0 21 17 85 06:00
5. OM7CF OTC 224 0 19 18 80 06:02
6. OM3RKA 0 19 18 80 06:02
7. OM1MJ 0 19 20 77
8. OM7AXL OTC 351 0 18 17 76 06:07
9. OM1II OTC 294 0 17 19 75 06:34
10. OM7AG OTC 19 0 18 15 74 06:14
11. OM3CDN OTC 44 0 16 16 69 06:00
12. OM4KK OTC 356 1 15 18 68 06:08
13. OM5CM OTC 398 0 16 14 67 06:08
14. OM3KEG 0 16 14 67 06:14
15. OM4AQP 0 17 13 64
16. OM6APR 0 15 12 62 06:05
17. OM5LR OTC 166 0 15 12 62 06:06
18. OK1DQP 0 13 17 61 06:04
19. OM5LD OTC 342 0 14 11 58 06:03
20. OK1WSL 0 13 13 57 06:28
21. OM4DU OTC 104 0 13 10 54 06:07
22. OM7ADS 0 12 9 50 06:04
23. OM5MO OTC 67 0 12 7 48 06:09
24. OM6AT OTC 371 0 10 11 46 06:10
25. OM2TS OTC 358 0 10 2 37 06:13
26. OK2ZK 0 7 9 35 06:45
27. OM0LT OTC 401 0 7 5 31 06:30
28. OM5VS OTC 40311 0 7 5 31 06:31
29. OM2AM OTC 68 0 7 3 29 06:11
30. OM1EE 0 3 0 9
1. OK2-36571 0 20 15 80 06:00

Related posts