OM7AD – SK

Dňa 13. marca 2024 nás vo veku 74 rokov opustil náš priateľ Ing. Ľubomír Šimko, OM7AD  z Prestavĺk, člen OTC SARA č. 386. Bol vedúcim operátorom klubovej stanice OM3RAL. Ľubo ako šikovný konštruktér a operátor bol aktívny na pásmach KV, aj VKV. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí a VKV pretekov s klubovou stanicou.
Rozlúčka so zomrelým bude 16.3.2024 o 11:00 hod v Žiari nad Hronom. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Miro, OM7SM

Príbuzné príspevky