Naši jubilanti

Svoje významné dni v marci 2024 oslávia títo naši priatelia – členovia OTC SARA:

Veku 85 rokov sa dožíva:

  • Zbigniev KOWALCZYK, OK2BHZ

Veku 80 rokov sa dožíva:

  • Július LOMAN, OM3CHW

Veku 80 rokov sa dožíva:

  • Kurt KAWASCH, OM8AA

Veku 80 rokov sa dožíva:

  • Dušan LUKÁČ, OM3CVV

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Ľubomír DARMO, OM8LD

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Marián HUBINSKÝ, OM3THX

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia v ďalšom živote i príjemných chvíľ strávených pri stretnutiach s priateľmi ako osobne, tak i na rádioamatérskych pásmach!

RADA OTC SARA

Príbuzné príspevky