OM6MV – SK

Vlado, OM6MV (sediaci napravo) na stretnutí rádioamatérov v Borovciach

Vo veku 76 rokov, v sobotu 13.8.2022, zomrel náš priateľ Vladimír Babka, OM6MV z Rakova, člen OTC SARA č. 359.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 15.8.2022 o 12:30 hod v dome smútku v obci Rakovo. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Bohuš, OM6ABS

Related posts