75. výročie španielskej rádioamatérskej organizácie URE

Španielska rádioamatérska organizácia URE si pripomína 75. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti prebieha od 1. do 30. apríla 2024 aktivita 20-tich špeciálnych staníc:
AO75AN, AO75AR, AO75CA, AO75CL, AO75CM, AO75CT, AO75CV, AO75EU, AO75EX, AO75GA, AO75IB, AO75IC, AO75LR, AO75MA, AO75MC, AO75MU, AO75NA, AO75PA, AO75URE, CQ75URE.
Spojenia s týmito stanicami na rôznych pásmach sa vám automaticky zapisujú, vyhodnocujú – oceňujú peknými diplomami. Diplomy sú vydávané v štyroch kategóriách: KV, VKV, DV (digital voice) a SAT. Na webovej stránke tejto aktivity sú nahrávané všetky spojenia a účastníci si môžu bezplatne stiahnuť svoj diplom vo formáte PDF. Nie je potrebné posielať zoznam spojení. Po skončení aktivity bude na webe aktivovaný systém OQRS, ktorý umožní požiadať o špeciálne QSL.
Pod klubovou volacou značkou OM9OT vysiela náš člen Karol, OM5KP:

Príbuzné príspevky