Rádioamatérske diplomové programy

Pre podporu rádioamatérskej činnosti na pásmach i mimo pretekov vypisujú najrôznejšie organizácie, spolky, kluby či jednotlivci dlhodobé súťaže a za splnenie ich podmienok vydávajú diplomy.
Pekné a mnohé vzácne diplomy má vo svojej zbierke veľa rádioamatérov. Niektorí ich majú umiestnené na stránke QRZ.com: OM1ADA, OM3EY, OM7DX, OM3KTR, YO4AUL, SP5APW… a tiež mnohí ďalší.

Diplom pri príležitosti 120. výročia narodenia Ernesta Teodoroviča Krenkela, ruského výskumníka, rádiového operátora, polárnika a geografa. Pomocou rádiového spojenia pod volacou značkou RAEM zachránil seba a ostatnú posádku lode Čeliuskin, ktorá uviazla na ľadovej kryhe v Severnom ľadovom oceáne v roku 1934.

Rádioamatérske volacie značky Ernesta Teodoroviča Krenkela:
EU2EQ (1926-1933), U3AA (1933-1934), UA3AA (1946), RAEM (1934-1948, 1956-1971)

 

 

Zoja Anatolievna Kosmodemianská  (* 13. september 1923, Osino-Gaj, Tambovská oblasť, ZSSR – † 29. november 1941, Petriščevo, Moskovská oblasť) bola príslušníčka Červenej armády počas druhej svetovej vojny, ruskej národnosti. Ako člen prieskumno-diverznej skupiny štábu Západného frontu na jeseň 1941 prenikla do tyla nemeckých vojsk. Padla do nemeckého zajatia, bola kruto mučená a zavraždená. Ako prvej žene v krajine jej bol v priebehu druhej svetovej vojny udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu.

Vaše spojenia a aktuálne body, vysielanie príležitostných staníc, môžete sledovať na stránke https://hamlog.online/, kde si diplom môžete aj stiahnuť.

 

Tieto nádherné diplomy, výlučne pre FT8 prevádzku, boli stiahnuté pomocou aplikácie UltimateAAC.
Diplomový program zastrešuje EPC (European PSK Club).

VY 73!

Vilo, OM3CAQ

Príbuzné príspevky