Štafeta OM9OT

Diplom Štafeta OM9OT

Diplom Štafeta OM9OT

Do diplomu platia spojenia s klubovou stanicou OM9OT vždy z iného QTH, na všetkých KV a VKV pásmach, prevádzkou CW, SSB, AM, FM. Spojenia cez prevádzače sa nezapočítavajú. SWL získavajú diplom za odposluch spojení za rovnakých podmienok. Diplom sa vydáva osobitne za prevádzku na KV a osobitne za prevádzku na VKV pásmach.

 

BODOVÉ HODNOTENIE:

Potrebný počet spojení s OM9OT z rôznych QTH:

                                   Kategória KV                          Kategória VKV

                            OM/OK     EU        DX                   OM       OK        EU

III. trieda                 30         10          5                      8          5          3

II. trieda                  50         20         10                         

I. trieda                   60         30         15

Honor                      80         40         20

 

ŽIADOSTI A POPLATKY:

Žiadosť o vydanie diplomu musí obsahovať výpis z denníka vo forme: CALL (iba 1-krát), DÁTUM, PÁSMO, MOD, QTH, z ktorého OM9OT vysielala, a podpísané čestné prehlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

 

Poplatky za vydanie diplomu:

OM:            1 €

OK:            20 Kč

EU/DX:        3 IRC / 3 EUR / 5 USD

 

Žiadosť sa spolu s úhradou poplatku zasiela na adresu diplomového manažéra:

 

Viliam KUŠPÁL, OM3MB

Súmračná 17

82102 Bratislava 2

S l o v a k i a

Príbuzné príspevky

One Thought to “Štafeta OM9OT”

  1. […] Štafeta OM9OT – do diplomu platia spojenia s klubovou stanicou OM9OT vždy z iného QTH […]

Comments are closed.