OTC AWARD

OTC AWARD

OTC AWARD

OLD-TIMERS CLUB SARA vydáva diplom OTC AWARD pre všetkých rádioamatérov vysielačov a rádiových poslucháčov. Tieto pozmenené podmienky sú účinné
od 1. novembra 2007.

 

Do diplomu platia spojenia s členmi OTC a s klubovou stanicou OM9OT od 1.1.1996 na všetkých KV a VKV pásmach uskutočnené všetkými povolenými módmi. Spojenia cez prevádzače sa nezapočítavajú. SWL získavajú diplom za odpočuté spojenia za rovnakých podmienok.

 

KATEGÓRIE A TRIEDY:

Diplom sa vydáva v dvoch kategóriách:  KV  a VKV

V kategórii KV sa vydáva v štyroch triedach:
III. trieda,  II. trieda,  I. trieda  a  Honor

V kategórii VKV v dvoch triedach:  I. trieda  a  Honor

 

S každým členom OTC je možné započítať pre každú triedu iba jedno spojenie, s klubovou stanicou OM9OT je možné započítať najviac 5 spojení, pričom táto stanica musí vysielať vždy z iného QTH.

 

BODOVANIE:

Spojenie s OM9OT:              10 bodov (maximálne spolu 50 bodov)

Spojenie s členom OTC:       5 bodov

 

V jednotlivých kategóriách a triedach je potrebné získať minimálny počet bodov podľa nasledovnej tabuľky:

                                                  Kategória KV                             Kategória VKV

                                        OM/OK        EU           DX                      OM             EU

III. trieda                            200          100           35                         –                 –

II. trieda                             300          150           60                         –                 –

I. trieda                              400          200          110                      120              60

Honor                                 500          250          160                      170             110

 

DOPLŇOVACIE ZNÁMKY:                                                                                                     

K diplomu OTC AWARD je možné získať doplňovacie známky Silver Stamp a Gold Stamp, o ktoré môžu požiadať  držitelia diplomu  v kategórii KV  triedy HONOR. Môžu tak urobiť spoločne so žiadosťou o vydanie diplomu v tejto triede. O doplňovacie známky je možné požiadať, ak za uskutočnené spojenia žiadateľ získa najmenej nasledujúci počet bodov:

 

                                   Silver Stamp                 Gold Stamp

OM/OK stanice                  1000                             1200

EU                                      500                               600

DX                                      250                               300

 

Pre SWL platia rovnaké podmienky a na získanie diplomu alebo doplňovacích známok sa požadujú rovnaké počty bodov.

 

ŽIADOSTI A POPLATKY:

Žiadosť o vydanie diplomu a doplňovacích známok musí obsahovať výpis z denníka vo forme: abecedne zoradené CALL, dátum, pásmo, mód, počet bodov a podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

 

Poplatky za vydanie diplomu:  

OM                                     2 €

OK                                     50 Kč  

EU/DX                                 5 IRC / 5 € / 7 USD

 

Poplatky za vydanie doplňovacej známky:

OM                                     1 €

OK                                     20 Kč

EU/DX                                 1 € / 1 USD

 

Žiadosť s úhradou sa zasiela na adresu diplomového manažéra.  

 

Viliam KUŠPÁL, OM3MB

Súmračná 17

82102 Bratislava 2

S l o v a k i a

 

ZOZNAM ČLENOV OTC:

Zoznam členov OTC je zverejnený na www.otc.cq.sk a v sieti paket rádio.

Related posts

One Thought to “OTC AWARD”

  1. […] OTC AWARD – za spojenie s klubovou stanicou OM9OT je možné započítať 5 spojení a 50 bodov […]

Comments are closed.