Desať bodov HAM Spiritu

Ospravedlňujem sa Lukášovi, OM-0215, ktorý poslal tento článok na www.cq.sk, že som si dovolil ho prevziať aj pre stránku OTC SARA, keďže som presvedčený, že oživovania slov o hamspirite nie je nikdy nadostač…( pozri tiež napr. na http://cs.wikipedia.org/wiki/HAM_Spirit
Miloš, OM3AA

LukasOM3-0215 napísal: „10 bodov HAM Spiritu ako ich propagoval Ing.Vladimír Srdínko, ex OK1SV“:

1. Rádioamatér nesmie byť sebec… Nepoužíva svoje zariadenie iba pre svoje potešenie a nekazí ostatným rádioamatérom radosť zo spojenia ani úmyselne, ani neúmyselne – trpezlivo počká s volaním protistanice, až druhá stanica spojenie dokončí. Nevolá bezhlavo, ak by protistanicu vôbec nepočul. Používa len taký príkon, ktorý je pre dané spojenie potrebný, miestne a blízke spojenie potom nerobí v úsekoch pásma, vyhradených pre DX-prevádzku . Vždy sa odladí, ak ho o to požiada iná stanica, ktorej ruší jej spojenie apod. Je si vedomý svojich povinností voči ostatným a nesklame nikdy dôveru, danú mu udelením oprávnenia na vysielanie.

2. Rádioamatér dodržiava vždy a za všetkých okolností povoľovacie podmienky a všetky ďalšie zákonné povinnosti. Je to vecou jeho cti!

3. Rádioamatér je pokrokový, udržuje svoje zariadenie na najlepšej technickej úrovni a vylepšuje ju nepretržite podľa posledných vedeckých poznatkov, aby čo najlepšie využil rádioamatérske pásma. Jeho zariadenie má vždy nielen technickú úroveň, ale aj čo najlepší vzhľad.

4. Rádioamatér pomáha druhým, každý rádioamatér je mu priateľom. So začiatočníkmi pracuje pomaly a trpezlivo a radí im v prevádzke aj pri stavbe ich zariadení. Rovnako aj jeho vzťah k susedom, vlastniacim rozhlasové a televízne prijímače je vždy taký, ako to amatérsky duch prikazuje.

5. Rádioamatér rešpektuje rôzne druhy rádioamatérskej činnosti, svoju vlastnú činnosť nepovyšuje nad ostatné, nepozerá sa s pohŕdaním na VKV, na technickú činnosť, ani na DX-prácu, snaží sa o získanie QSL – lístka, diplomu a podobne. Každý druh našej činnosti má svoje opodstatnenie a svojich zástancov, ktorí sa navzájom rešpektujú.

6. Rádioamatér je človek vyrovnaný. Amatérske rádio je jeho koníčkom, ale nesmie si dovoliť preň zanedbávať svoje povinnosti voči rodine, v povolaní, v škole a voči verejnosti vôbec.

7. Rádioamatér je tiež obetavý a pomôže samozrejme tam, kde je jeho vedomostí treba, či už na pracovisku, alebo napr. v prípade núdze, pri katastrofe a podobne. Nikdy sa pre to nepovyšuje, je to jeho samozrejmá povinnosť.

8. Rádioamatér pomáha tiež vede. Dodáva exaktné výsledky svojich pozorovaní pri rôznych svetových akciách, čo je pri celosvetovej rádioamatérskej sieti staníc neoceniteľnou pomocou. Obzvlášť dobré výsledky svojej technickej práce dáva samozrejme technickej verejnosti k dispozícii.

9. Rádioamatér je čestný a otvorený. To je tiež zmyslom rádioamatérskych spojení, závodov a súťaži. Nikdy si nepomáha švindlom a podvodom!

10. Rádioamatér šíri priateľstvo medzi národmi celého sveta v tom najkrajšom zmysle slova.

Verím že väčšina našich rádioamatérov tieto pravidlá dodržiava, aj keď výnimky sa nájdu všade… “

Please follow and like us:

Related posts