Ako ďalej s naším WEBOM?

Vážení priatelia, členovia Old-Timers Clubu SARA!
Pred rokmi sme zriadili webovú stránku nášho klubu s cieľom prezentovať naše aktivity, rádioamatérske diplomy vydávané klubom, oboznamovať s aktivitami klubovej stanice OM9OT.

Mali sme v úmysle zverejňovať niektoré praktické konštrukčné nápady našich členov, prezentovať ukážky výrobkov, ktoré vyšli z ich hamshackov. rovnako sme mali v úmysle oboznamovať rádioamatérsku verejnosť s výsledkami našich členov, ktorí sa upísali pretekaniu v domácich ale aj medzinárodných či svetových pretekoch. Zanedbateľné nie sú ani výsledky niektorých našich členov v dx-ingu, niektoré z nich sú priam vynikajúce…

Hoci o tom bola viackrát debata na pásme, spravidla na frekvencii 3756 kHz, pri ktorej sa zdôrazňovalo, že podobne, ako každé periodikum potrebuje mať autorské zázemie, bez ktorého >nemožno vyrábať a vydávať žiaden seriózny časopis, podobne ani naša stránka nemôže byť príťažlivá a zaujímavá, ak nebude mať svojich prispievateľov. Samozrejme – predovšetkým z radov členov klubu…
Keď si zalistujeme vo zverejnených príspevkoch, zistíme, že vyššie uvedenému samozrejmému pravidlu sme všetci ostali veľmi dlžní… Ak sa situácia ani po významnom úsilí Rady OTC nezlepší, ostane naša webová stránka mŕtvou a teda zbytočnou a možno bude slúžiť iba reklame a odkazom na iné stránky, ktoré s rádioamatérstvom celkom nesúvisia.
V tomto zmysle nemáme o čom uvažovať, žiadajú sa iba konkrétne vaše činy.

Miloš, OM3AA

Related posts