OM3CHO – SK

Jozef, OM3CHO na rádioamatérskom stretnutí 6.1.2020 v hoteli Partizán pri Obyciach

So zármutkom vám chcem oznámiť, že po dlhej chorobe zomrel dňa 16.1.2024 vo veku 83 rokov náš priateľ, rádioamatér telom i dušou, Jozef Ondruš, OM3CHO z Nitry, člen OTC SARA č. 348.
Rádioamatérskej činnosti sa venoval od čias vojenskej základnej služby a bol aktívny najmä telegrafnou prevádzkou na krátkych vlnách. V poslednom období sa každodenne zúčastňoval v krúžku na 3,756 MHz.
Bol silne rodinne založený a medzi rádioamatérmi obľúbený. Ako veľmi zručný majster vždy rád ochotne pomohol pri rôznych strojárskych prácach na sústruhu, alebo so zváračkou. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí a tí, čo sme ho poznali, spomíname na jeho priateľský prístup, že nikdy nezabudol doniesť na koštovku aj svoje produkty. Jeho druhým hobby bolo totiž pestovanie kvalitného hrozna a z neho výroba červeného vína. Jeho odchodom strácame skvelého priateľa a kamaráta.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Paľo, OM5MX

 

Príbuzné príspevky