OM4FF – SK

Fridrich, OM4FF(sediaci napravo) na stretnutí rádioamatérov v Borovciach
Fridrich, OM4FF (sediaci napravo) na stretnutí rádioamatérov v Borovciach

Vo veku 85 rokov, v stredu 20.9.2023, zomrel náš priateľ Fridrich Orolín, OM4FF z Nového Mesta nad Váhom, člen OTC SARA č. 147.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 25.9.2023 o 12:30 hod v dome smútku v Novom Meste nad Váhom. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Kamil, OM4UU

Príbuzné príspevky