OM7YC – SK

Jozef, OM7YC so synom na stretnutí rádioamatérov v horskom penzióne na Drozdove

Vo veku 72 rokov, v utorok 29.11.2022, zomrel náš priateľ Jozef Václavík, OM7YC z Haliče, člen OTC SARA č. 321. Bol členom rádioklubu OM3KKF. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Erwin, OM7PY

Príbuzné príspevky