OM3FQ – SK

Vo veku 88 rokov, dňa 8.11.2021 vo večerných hodinách, zomrel náš dobrý priateľ Dušan Švec, OM3FQ z Turčianskych Teplíc, člen OTC SARA č. 254. Dušan získal licenciu OK3FQ v októbri 1956. Zaujímal sa o rádiotelegrafiu a SWL. Po roku 1990 zmenil volaciu značku na OM6DS a bol aktívny na všetkých KV pásmach. Pri špeciálnej príležitosti, 50. výročia jeho prvej licencie, od 16. januára 2006 začal používať volaciu značku OM3FQ. Pracoval hlavne prevádzkou CW, SSB, RTTY, PSK a príležitostne na SSTV a FT8. Používal PA s elektrónkou GU43 s výkonom asi 1 kW. Často sa zapájal do debát v ranných i nočných krúžkoch na zaužívanej frekvencii 3,756 MHz. Česť jeho pamiatke!

Informáciu o jeho úmrtí mi poslal Jozef, OM5JG.

Vilo, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts