Správa o činnosti OTC SARA za rok 2020

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. Od novembra 2019 sa na klubovej stránke vykonali zmeny, teraz má iný vzhľad a nové možnosti zobrazovania a vyhľadávania starých článkov. Stránka pracuje na redakčnom systéme WordPress. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii.

K dnešnému dňu má klub 404 evidovaných členov, z toho 269 žijúcich členov, 184 je zo Slovenska. Od januára 2020 do konca roka zomreli 8 členovia klubu:

  • Zdeněk Cerman, OK1AE
  • Ladislav Vencel, OM3GB
  • Viliam Glasa, OM3CDZ
  • Juraj Sedláček, OM3CDR
  • Ľudovít Šajdík, OM7AX
  • Miloš Jiskra, OM3AA
  • Ladislav Kováč, OM3AG
  • Pavol Kázik, OM4NI

Naším najstarším členom je Vladimír Schwarzbacher, OM7SV. Narodil sa 27.2.1928, má úctyhodných 92 rokov!

 

Miloš, OM3AA

Miloš, OM3AA na predvianočnom stretnutí rádioamatérov v Bratislave

Vo štvrtok 12.11.2020 okolo obeda zomrel Miloš Jiskra, OM3AA z Bratislavy, člen OTC SARA č. 1. Miloš bol zakladateľom a dlhoročným členom OTC SARA. Mnohí ho poznali ako aktívneho predsedu nášho klubu, ktorého funkciu roky vykonával. Vďaka Milošovi máme svoju internetovú stránku https://otc.cq.sk/, na ktorej si môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov. Miloš bol výborným telegrafistom, bol tiež VO klubovej rádiovej stanice OM9OT. Rádioamatérom sa stal v roku 1957 v českom rádioklube OK1KHB. V roku 1959 získal licenciu na volaciu značku OK1AAS, neskôr OK3AAS, OM3AAS, OM1AA a OM3AA. Bol členom klubu CAV, TFC, VRK, SARA, OTC SARA, LZ CWC, PODXS 070 a EPC. Povolaním bol učiteľom, právnikom, pôsobil v armáde a na polícii (trestné právo, kriminalistika). Dožil sa pekného veku, zomrel ako 88 ročný.

 

Novým a zároveň najmladším členom je Miroslav Snopko, OM7AMA ktorý má 38 rokov.

Klubová stanica OM9OT býva aktívna v pretekoch ako Memoriál OTC SARA, Aktivita 160 m, OM Activity Contest, SSB liga a to vďaka Karolovi, OM5KP. Platnosť povolenia pre klubovú volaciu značku OM9OT je do 3.1.2026.
Mimoriadnou aktivitou nás poteší vysielanie našich členov pod klubovou volacou značkou z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom propagovať náš klub a našu krajinu, umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.
Ak to situácia s koronavírusom dovolí!

V Bernolákove dňa 31.12.2020
Za Radu OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts