Správa o činnosti OTC SARA za rok 2018

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. O našom klube si môžete prečítať vo Wikipédii.

K dnešnému dňu má klub 394 evidovaných členov, z toho 276 žijúcich členov, 192 je zo Slovenska. Od posledného stretnutia na Drozdove 16.9.2017 zomreli 6 členovia klubu:
Karel Holík, OK2HI
Ján Gavorník, OM2GA
Boris Bosák, OM3BT
Gejza Osoli, OM5GO
Jaroslav Bažant, OK1WF
Miroslav Paulík, OM3EK
Naším najstarším členom je Vladimír Schwarzbacher, OM7SV. Narodil sa 27.2.1928, má úctyhodných 90 rokov! Najmladším členom je Patrik Trepáň, OM1XQ ktorý má 43 rokov.
Pribudli nám 2 noví členovia klubu:
Štefan Zuzula, OM3CMK
Pavol Zajac, OM5CM

Klubová stanica OM9OT bola aktíva v pretekoch Memoriál OTC SARA a Aktivite 160 m. Platnosť povolenia pre klubovú volaciu značku OM9OT je do 3.1.2026.
Mimoriadnou aktivitou nás poteší vysielanie našich členov pod klubovou volacou značkou z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom propagovať náš klub a našu krajinu, umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

V Drozdove dňa: 22.9.2018
Za Radu OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts