DL1YD – SKVo veku 81 rokov zomrel náš priateľ Jára Blahna, DL1YD OK8YD ex SWL OK1-4752 (1957-1962), OK1YD (1962-1969), DJ0YD (1970-1979), since 1979 DL1YD, z Lichtenwaldu, NSR, člen OTC SARA č. 257 a člen HSC 441. Rudi, DL3FF, ex OK3QQ mi o Járovi napísal:
Práve čítam v časopise CQ DL a vo Funkamatérovi, že Jára Blahna, DL1YD zomrel. S Járom som bol niekoľkokrát na celoštátnych pretekoch vo viacboji a v Hone na rádiovú líšku, kde som reprezentoval Západoslovenský kraj. Aj v Nemecku som sa s ním niekoľkokrát stretol, naposledy na Hannoverskom veľtrhu. Bol to skvelý rádioamatér a človek. Keď som bol na DX expedícii na Mont Athose, rozprával mi Felix Koerner, DL1CU (SK) ako bol s ním na DX expedícii vo Vatikáne, kde bol Jára taký vyjarený, že sa posadil na pápežský trón, čo všetci pokladali za nehoráznosť. Ale rozprával mi aj o tom, ako Felix pomohol k úteku jeho vtedy aktuálnej dievčiny do Nemecka k nemu. Jeho budúcu manželku som stretol vtedy na tom veľtrhu v Hannoveri. Jára expedične vysielal aj z Monaka a keď sme sa stretli na rádioamatérskom veľtrhu v Konštanci, tak ma predstavil Pátrovi Moranovi, 9N1MM z Nepálu, ktorý bol vtedy veľmi často na pásmach a sám hláskoval svoj sufix ako „Micky Maus“. Járova manželka Karin sa tiež stala rádioamatérkou a dostala volaciu značku DF1SK.
Kto Járu osobne poznal, nech si na neho v dobrom zaspomína. Nech mu je zem ľahká.

Rudi, DL3FF, ex OK3QQ, člen OTC SARA č. 260

Please follow and like us:

Related posts