Zaujímavé ruské diplomy

Diplom Peter I. Veľký

V súvislosti s výročím narodenia veľkého syna ruskej zeme, cára Petra I. Veľkého (1672-1725), po anglicky Peter the Great, zakladateľa prvej ruskej vojenskej základne, „prístavného mesta“, „Taganrogskej pevnosti“ v roku 1698 a novej severnej metropoly ruského impéria, mesta Saint Peterburg (Petrohrad) v roku 1703, Rádioamatérska únia Ruska (Amateur Radio Union of Russia) – SSR
v spolupráci s Taganrogským klubom – TDXEC (Taganrog DX – Expedition club) sa rozhodla zriadiť nový program na vydávanie diplomov „GGGR – 1 – 2012“ (GGGR znamená Gallery of the Great Genius of Russia – galéria veľkých géniov Ruska).

Nový diplomový program „GGGR – 1 – 2012“ sa zameriava na zvýšenie záujmu rádioamatérov o ruskú históriu. Od pradávnych čias po dnešok Boh, milujúci Rusko, vyslal jednotlivcov, ktorí v obdobiach smrteľného nebezpečenstva zahnali narušiteľov mieru v krajine a pričinili sa, že na mape sveta vystúpil silný a nezávislý štát. So svojím brilantným nadhľadom zručne zvrátili prílevy nebezpečenstiev, čím preukázali veľkú službu ruskému ľudu a zachránili sväté Rusko!

Tento program je označený číslom 8, je plánovaný stať sa prvou galériou Siedmich Najväčších synov Ruska – veliteľov, vojenských vodcov, a štátnikov, ktorí zmenili históriu Ruska, zachránili a obnovili ho, zvýšili jeho prestíž vo svete v období ich života!

TDXEC s podporou SRR plánuje dni aktivity, spomienky na veľkých predkov, od 1. júna 2012 do 30. novembra 2012.

V týchto dňoch bude operovať niekoľko špeciálnych značiek RxxGGGR, ako bolo už povedané.
QSO s jednou z týchto staníc je povinnou požiadavkou k získaniu plakety alebo diplomu.

Podmienky sú uvedené nižšie => => => klikni na celý článok !

V dňoch od 1. júna do 30. novembra 2012 budú tieto stanice operovať so špeciálnym GGGR sufixom: R11GGGR, R12GGGR, R22GGGR, R44GGGR, R66GGGR, R73GGGR, R77GGGR.

Udalosť GGGR-1-1 J sa koná pri príležitosti 340. výročia narodenia prvého cára Ruskej ríše, Petra I. Veľkého.

„Šťastie sprevádza významné osobnosti, úspech tvorí veľkého človeka … “

Napoleon

Diplom „Peter-1 the Great“ vydáva SSR a TDXEC (Taganrog DX -Expedition club, Taganrogský DX-expedičný klub) a je prvým patriacim do galérie Veľkých.

Na získanie diplomu je potrebné spraviť spojenie s jednou GGGR stanicou a 10 spojení so stanicami z UA1A, UA2F, UA3A, UA4, UA6L, DL, ES, EW, G, LY, OE, OH, OH0, OJ0, OZ, PA, SM, SM1, SP, TA, UR, UU, YL, 4K, v roku 2012.

V budúcnosti bude stačiť na získanie diplomu 20 spojení so stanicami z predchádzajúceho zoznamu. Pre operátorov z iných kontinentov postačuje nadviazať 10 rôznych spojení.

Plaketa Peter I. Veľký

Plaketu Petra Veľkého vydáva SSR a TDXEC a je prvou patriacou do galérie Veľkých. Na obdržanie plakety je nutné získať aspoň 340 bodov zo zoznamu staníc zapojených do programu N°-2 TDXEC. Pre viac informácií pozri .: Tu :.

Preložil Martin, OM1MJ

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať