EURO na Slovensku

euro

Nový rok 2009 priniesol Slovenskej republike novú menu. Aj my sme museli reagovať na túto zmenu.Chcem preto upriamiť pozornosť tých rádioamatérov, ktorí uvažujú o členstve v OTC SARA, že členský príspevok, ktorý sa uhrádza iba pri vzniku členstva, sa od 1. januára 2009 mení na sumu 5 €. Obdobne dochádza k zmene poplatkov za vydanie diplomu a doplňovacej známky k nemu, pre rádioamatérov zo Slovenska. Konkrétne sumy sú obsiahnuté v podmienkach jednotlivých diplomov. Rada OTC SARA Please follow and like us:

Čítať viac