Návrh Stanov OTC SARA

Vážení priatelia ! Rada OTC SARA vypracovala návrh Stanov OTC SARA, ktoré vám teraz predkladám. Členovia OTC by sa mali k navrhovaným Stanovám vyjadriť ešte pred ich schválením. Oproti doteraz platnému Štatútu OTC navrhované Stanovy umožňujú prijať za člena OTC aj seniora, držiteľa povolenia, ktorý dosiahol vek 60 rokov a je aktívny na rádioamatérskych pásmach. Zjednoduchšujú rozhodovanie prostredníctvom internetu, alebo priamo na pásme. Ich znenie nájdete za textom Štatútu OTC ako aj po kliknutí na “Celý článok”. Schvália sa na stretnutí rádioamatérov OTC SARA podľa starých pravidiel. Vy 73 !…

Čítať viac