Osobitné poďakovanie

ruža

ruža Nedá mi, aby som v súvislosti s odchodom z čela OTC SARA osobitne nepoďakoval na tejto webovej stránke tomu priateľovi, ktorý sa najviac zaslúžil o to, že toto pohľadné dielko existuje. Je to administrátor stránky Vilo, OM0AAO. On je ten, ktorý dal našej stránke tvár, on je ten, ktorý neodmietol moju prosbu o pomoc v čase, keď sa nám nedarilo získať pomoc odinakiaľ. Občas som vymýšľal rôzne doplňky alebo zmeny na stránke a hoci to asi niekedy bolo aj trocha zložitejšie, spravidla vyhovel. Mal trpezlivosť aj so mnou, keďže som sa pár vecí musel naučiť, aby som zvládol posunúť na web rôzne tie naše drobné texty, obrázky a informácie. Som presvedčený o tom, že aj vy všetci, ktorí našu stránku navštevujete a získavate niektoré informácie, vrátane všetkých tých, ktorí nám rôzne užitočné informácie prostredníctvom webu poskytli, sa k mojmu poďakovaniu pripájate.

Moja spolupráca s Vilom sa nekončí, budeme v nej pokračovať…

ruža1 A napokon v neposlednom rade : mimoriadna vďaka za množstvo práce vykonanej v prospech OLD-TIMERS CLUBU SARA patrí rovnako aj priateľovi Vilovi, OM3MB, ktorý ju svedomito odvádzal počas celej existencie klubu od jeho založenia v roku 1995. Za predpokladu, že by Rada bola doplnená o ďalších členov, ktorí by sa o Vilovu prácu podelili, viem si veľmi dobre predstaviť Vila, OM3MB, ako predsedu OTC SARA. Azda sa na mňa nik nenahnevá, ak sa za také riešenie prihováram.

Ešte raz vám,priatelia, ďakujem !

Miloš, OM3AA

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať