OM7DX – SK

Štefan, OM7DX (prvý z ľava) na stretnutí rádioamatérov v Borovciach

Vo veku 82 rokov dňa 25. januára 2023 nás opustil známy slovenský rádioamatér Štefan Melcer, OM7DX (ex OK3CGP) z Bánoviec nad Bebravou, člen OTC SARA č. 243. Celý život pracoval v Slovenskej plavbe dunajskej vo funkcii lodného kapitána. Z československých lodí na Dunaji sme ho mohli počuť aj ako OK3CGP/mm. Do posledných chvíľ života bol aktívny na KV pásmach, kde dosahoval výborné výsledky, v posledných rokoch hlavne na FT8 a FT4. Pracoval so všetkými 340 zemami DXCC. Pamätáme si ho z rôznych expedícií v súťažiach Hrady a zámky, QTH lokátory, atď.

Pištulo, budeš nám chýbať v rannom slovenskom krúžku na frekvencii 3,756 MHz. Posledná rozlúčka bude 30.1.2023 v Bánovciach nad Bebravou na miestnom cintoríne.

Česť tvojej pamiatke!

Edo, OM3EY

Please follow and like us:

Related posts