OM4WW – SK

Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe opustil rádioamatérsku rodinu Ján Ješko, OM4WW (ex OK3CFP) z Kostolného, člen OTC SARA č. 14. Janko bol najmä zanieteným telegrafistom. Rádioamatérstvu sa začal venovať v roku 1960. Bol členom rádioklubu OK3KNO v Novom Meste nad Váhom. Nadviazal desaťtisíce spojení aj v pretekoch, v ktorých dosahoval vynikajúce umiestnenia. Morzeovku sa naučil na braneckom výcviku a už ako vojak základnej služby sa vypracoval na vynikajúceho rádiotelegrafistu. Telegrafia sa mu stala aj zamestnaním, keď ako profesionálny vojak v Novom Meste nad Váhom a Trenčíne sadal denne k vysielaciemu zariadeniu. Rádioamatérskej záľube zostal verný do posledných dní svojho života. Jeho optimizmus ho viedol aj k novým digitálnym módom – FT8 a stavbe antén v čase, keď mu choroba už nedovoľovala využívať fonickú prevádzku.

Česť jeho pamiatke!

Michal, OM3MZ a Ron, OM4KK

Related posts