OM3PL – SK

Dňa 29.4.2021 nás vo veku 69 rokov navždy opustil Peter Ladziansky, OM3PL z Banskej Štiavnice, člen OTC SARA č. 395. Bol to výborný kamarát, zdatný operátor a technik, člen rádioklubu OM3RBS. Rozlúčka s Petrom bude na cintoríne v Banskej Štiavnici v kruhu rodiny. Venujte mu prosím tichú spomienku.

Karol, OM5KP

Please follow and like us:

Related posts