OM1ADM – SK

Vo veku 81 rokov zomrel náš dobrý priateľ Marian Ďuriač, OM1ADM z Bratislavy, člen OTC SARA č. 400. Česť jeho pamiatke!

Marian, OM1ADM s Vilom, OM3CAQ na stretnutí rádioamatérov v Bratislave

Dňa 11.5.2022 v skorých ranných hodinách naposledy vydýchol jeden z posledných telegrafných zanietencov Marian Ďuriač, OM1ADM. Patril k rádioamatérom, ktorí boli až neskutočne oddaní CW prevádzke. Do poslednej chvíle, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval, preferoval len CW prevádzku. S rádioamatérčením začal v neskoršom veku, ale o to s väčším nasadením. Precíznou prácou si sám zvaril priehradový stožiar, na ktorý umiestnil smerovku, aby ho bolo počuť pekne ďaleko, nakoľko nebol milovník PA.

S ostatnými anténami a nakoniec s prevádzkou mu pomáhali Jožko OM3DG, alebo Miloš OM3AA a niekedy aj moja maličkosť, nakoľko sme boli susedia. QSL agenda bola pre neho druhým koníčkom a venoval jej maximum času. Výsledkom bolo nepreberné množstvo nádherných QSL lístkov, ale aj umiestňovanie sa na popredných miestach v našich štatistikách.

Nuž, životné limity sú neúprosné, tak mi zostáva len spomínať na nášho Mariana, ktorý sa svojou nezištnou dobrotou a ochotou pomôcť radil medzi tých, na ktorých budeme dlho spomínať. Nezostáva mi už nič iné, len povedať – Marian ďakujeme, že si tu bol s nami!

Posledná rozlúčka s Marianom sa uskutoční 17.5.2022 o 14,45 hod v bratislavskom krematóriu.

Ako spomienku na Mariana si môžete pozrieť video od EA5IGL, na ktorom robí spojenie práve s OM1ADM (od 02:39).

Jozef, OM3JH

Please follow and like us:

Related posts