HB9JAI – SK

Amnon Bar Giora, 4X1DF, ktorého sme poznali aj ako Karl-Heinz Graetzera, HB9JAI, zomrel koncom októbra 2016 vo veku 93 rokov. Narodil sa v roku 1923 v Berlíne, v roku 1938 emigroval do Britskej Palestíny a usadil sa v Kibbutzi Northem. Austrálsky príslušník britských jednotiek ho zasvätil do tajov rádioamatérstva a Amnonova prvá značka bola ZC6AZ v roku 1946. V roku 1948 bol spoluzakladateľom izraelskej organizácie IARC a dostal koncesiu 4X4DF.
V roku 1960 pracoval pre Mossad pri hľadaní Josefa Mengeleho v Južnej Amerike. Amnon ho našiel v Paraguaji, ale nepodarilo sa ho deportovať do Izraela. V rokoch 1962-66 pracoval ako príslušník Mossadu v úlohe veliteľa ochranky kráľa Haileho Selassieho v Etiópii a tam mal značku ET3AZ. V rokoch 1967-73 pracoval ako obchodný zástupca vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a v Izraeli. Z tých čias pochádzajú jeho značky HB9JAI, DK9IE a meno Karl-Heinz Graetzer. V roku 1973 odišiel do penzie, ale pracoval naďalej.

V deväťdesiatych rokoch sa s ním na služobných cestách vo Švajčiarsku zoznámil Vlado, OM1HI a Amnon začal navštevovať Slovensko, hlavne tatranské stretnutia. Stal sa členom SZR a OTC SARA č. 57. V roku 1998 zorganizoval DX expedíciu 3B7RF a v roku 2001 bol manažérom 3B6RF. Na pásmach pracoval väčšinou CW a 30 rokov viedol sieť „Shabat Net“ na 20m. V roku 2008 bol zvolený za čestného prezidenta Israeli Amateur Radio Club.
Česť jeho pamiatke!

Tóno, OM3LU

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať