Diplomový program „350 rokov Petra 1“

 

Petrohradský krajský úrad Zväzu rádioamatérov Ruska (RO SRR) ponúka diplomový program na počesť 350. výročia narodenia Petra-1, ktorý sa počas svojho života preslávil svojou snahou modernizovať Ruskú ríšu a to v politickom, ekonomickom, ako aj kultúrnom smere. Rusko za Petra Veľkého vstúpilo medzi skutočné európske veľmoci. Položil aj základ pre výstavbu Petrohradu, ktorý sa v roku 1712 stal hlavným mestom Ruska. Na pamiatku prvého imperátora Ruska od 30.5.2022 do 30.6.2022 vysielajú špeciálne stanice s volacími značkami R350. Za účasť v rádioamatérskom programe „350 rokov Petra-1“ je vydávaný diplom „350 rokov Petra-1.“ Diplom je bezplatný, vydáva sa v elektronickej podobe na stránke HamLogu. Potrebné je získať 350 bodov za spojenia s príležitostnými stanicami R350, ako aj so stanicami nasledujúcich regiónov: Moskva, Petrohrad, Archangelsk, Smolensk, Nižný Novgorod, Astrachaň, Brjansk, Oriol, …

Podrobné podmienky diplomu:  https://hamlog.online/global/russia/r1a/495/rules/

Vaše spojenia a aktuálne body, vysielanie príležitostných staníc, môžete sledovať na stránke https://hamlog.online/global/russia/r1a/495/, kde si diplom môžete aj stiahnuť.

VY 73!   Vilo, OM3CAQ

 

Related posts