Diplomový program „Award 70“

Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. (Elizabeth Alexandra Mary Windsor; * 21. apríl 1926, Mayfair, Spojené kráľovstvo) je kráľovná Spojeného kráľovstva a ďalších 15 štátov Commonwealthu.

Keď jej otec vo februári 1952 zomrel, Alžbeta sa stala hlavou Commonwealthu a kráľovnou v siedmich nezávislých krajinách Commonwealthu: Vo Veľkej Británii, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Juhoafrickej republike, Pakistane a na Cejlóne.

Počas obdobia osláv kráľovninho platinového jubilea RSGB (Radio Society of Great Britain) ponúka sériu diplomov za platné spojenia, ktoré musia byť nadviazané medzi 1. až 30. júnom 2022.

Rádioamatéri, operátori rádioamatérskych staníc a poslucháči z celého sveta sú prizvaní na:

 • Nadviazanie, alebo odpočutie spojení s rôznymi špeciálnymi príležitostnými stanicami počas tohto obdobia
 • Kontakt so stanicami Britského spoločenstva národov
 • Kontakt so špeciálnymi stanicami, ktoré budú aktívne počas tohto obdobia

V rámci osláv tohto jubilea môžu stanice z Veľkej Británie upraviť svoju volaciu značku regionálnym identifikátorom „Q“ (v rámci oznamu o zmene v ich licenciách), alebo pridať 70 za ich volacou značkou. Spojenie s takýmito značkami môže byť použité na časť zo série diplomov.

Diplomy budú vydávané v rôznych úrovniach, ale medzi rozličnými módami sa nebude rozlišovať – všetky módy sa zarátajú. Kategórie diplomov sú:

 • Kontakt so stanicou z VB s regionálnym identifikátorom Q
 • Kontakt so stanicou, ktorá požíva sufix /70
 • Kontakt s volacími oblasťami Spoločenstva
 • Kontakt s každou zo siedmich jubilejných špeciálnych staníc, operujúcich v štyroch domácich národoch a troch závislých území koruny – GB70E, GB70M, GB70W, GB70I, GB70J, GB70U a GB70D.

Kontakt so stanicami z VB, ktoré používajú aj regionálny identifikátor Q aj sufix /70 bude rátaný len raz – prosím, pridajte ich do svojho kontrolného zoznamu buď do časti Q alebo do časti /70, ale nie do oboch.

Kontakt so stanicami z VB, ktoré používajú regionálny identifikátor Q alebo  sufix /70 bude rátaný len raz pre ľubovoľnú kombináciu pásma a módu. Ak máte spojenie so stanicou na tom istom pásme, ale s iným módom, prosím pridajte každý mód napravo od stĺpca „RS(T) Received“.

Kontakty s volacími oblasťami Spoločenstva sú počítané na základe kontestového výboru RSGB, zoznamu volacích oblastí Spoločenstva, plus siedmich celkov VB a závislých území Koruny.

Kritériá diplomu „Award 70“ sú:

 • Bronzový diplom – QSO so 70 stanicami celkovo z  kategórií 1, 2 alebo 3 („Q“, „/70“ a stanice Spoločenstva) plus aspoň jedna GB70 špeciálna volacia značka z kategórie 4
 • Strieborný diplom – QSO so 70 stanicami z jednej kategórie 1, 2 alebo 3 (pozri vyššie) plus aspoň dve GB70 špeciálne volacie značky z kategórie 4
 • Zlatý diplom – QSO so 70 stanicami z dvoch kategórií 1, 2 alebo 3 (pozri vyššie) plus aspoň tri GB70 špeciálne volacie značky z kategórie 4
 • Platinový diplom – QSO so 70 stanicami zo všetkých troch kategórií 1, 2 a 3 (pozri vyššie) plus aspoň štyri GB70 špeciálne volacie značky z kategórie 4
 • Najvyšší diplom – QSO so 70 stanicami zo všetkých troch kategórií 1, 2 a 3 (pozri vyššie) plus všetkých sedem GB70 špeciálnych volacích značiek z kategórie 4

Žiadosť je potrebné poslať na RSGB diplomového manažéra do 31. 10. 2022 a je to zadarmo. Prosím berte na vedomie, že stanice z Ruska a Bieloruska nie sú v súčasnosti oprávnení zúčastniť sa týchto diplomov.

Ako podať žiadosť

Prosím vyplňte stiahnuteľný formulár žiadosti (1 strana/75 kB PDF) a pošlite ho na emailovú adresu uvedenú vo formulári s priloženým vyplneným kontrolných zoznamom (2.3 MB Microsoft Excel Worksheet).

Úspešné žiadosti budú poslané na automatický proces na generovanie certifikátov, ktoré budú následne zaslané na emailovú adresu uvedenú vo formulári žiadosti na tlač podľa vlastného uváženia.

RSGB (Radio Society of Great Britain) dúfa, že vás táto udalosť poteší!

VY 73!   Vilo, OM3CAQ

 

Please follow and like us:

Related posts