Chrudim 2023

Slovenská delegácia v zložení Jozef OM6TC, Alex OM3TY, Marián OM3THX a Laco OM5LD sa v dňoch 10. a 11. marca 2023 zúčastnila 36. OK QRP stretnutia v Chrudimi, Českej republike. Po ubytovaní v piatok sme ihneď navštívili miesto stretnutia, kde sme v družnej debate dlho riešili problematiku QRP.

Na druhý deň v sobotu sa konala hlavná časť stretnutia v sále AVZO ČR Chrudim, na Masarykově námestí č. 57.

Hlavný program bol:

– vyhodnotenie a odovzdanie cien za OK QRP závod, ktorý vykonal Milan, OK1DMP

– prednáška na tému „QRP transceiver (tr)uSDX od DL2MAN a PE1NNZ“, vykonal Milan, OK1IF

– prednáška Jozefa,  OM6TC o jeho ceste do USA „New York a New Jersey“ a tiež jeho rádioamatérska činnosť počas pobytu. Prednášku dopĺňal fotografiami a videom

Počas celého stretnutia mnohí prezentovali svoje zariadenia

Tiež počas stretnutia bolo možné zaplatiť si u pokladníka členské príspevky do OK QRP klubu a predplatné časopisu OQI pre rok 2023.

A hlavne boli nekonečné družné debaty, rozhovory…

Organizátor stretnutia sa tiež postaral o občerstvenie, ako napr. výborný guláš, párky, nápoje, sladkosti a pod.

Stretnutia sa zúčastnilo vyše 50 rádioamatérov.

Najlepšie atmosféru stretnutia priblížia fotografie, ktoré prikladám neupravené, rovno z mobilu.

Staršie články rádioamatérskych QRP stretnutí v Chrudimi, Českej republike

VY 73 a DX de Laco, OM5LD

 

 

Príbuzné príspevky