7. zjazd SZR

Opäť prichádza čas, kedy sa zjazd , ako najvyšší orgán Slovenského zväzu rádioamatérov, zíde na svojom rokovaní, aby zhodnotil výsledky dosiahnuté za posledné štyri roky, zvolil vedenie organizácie na ďalšie obdobie a zaoberal sa ďalším rozvojom rádioamatérstva na Slovensku. Miestom konania zjazdu bude hotel Piatrová vo Vrútkach v sobotu 25.9.2010.

Vilo, OM3CAQ

Please follow and like us:

Related posts